Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3295 van 19 december 2000, wordt Eerw. H. Guido - V. Bex, aalmoezenier tweede klasse van de katholieke eredienst, op 1 december 2000 tot aalmoezenier eerste klasse benoemd.

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2001007024
pub.
23/02/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3295 van 19 december 2000, wordt Eerw. H. Guido - V. Bex, aalmoezenier tweede klasse van de katholieke eredienst, op 1 december 2000 tot aalmoezenier eerste klasse benoemd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^