Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 augustus 2001

Marine. - Benoeming in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 3537 van 10 juni 2001, wordt de aangestelde vaandrig-ter-zee tweede klasse N. Monteyne, op 27 juni 2001, benoemd in de graad van vaand (...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2001007165
pub.
08/08/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Marine. - Benoeming in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 3537 van 10 juni 2001, wordt de aangestelde vaandrig-ter-zee tweede klasse N. Monteyne, op 27 juni 2001, benoemd in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse beroepsofficier, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 27 september 1998 en wordt in het korps van de dekofficieren ingeschreven.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^