Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 januari 2001 worden vanaf 1 december 2000, benoemd tot als ve

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012080
pub.
03/03/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 januari 2001 worden vanaf 1 december 2000, benoemd tot plaatsvervangende leden van de Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering; als vertegenwoordigers van de Minister van Werkgelegenheid; voor de Franstalige Kamer;

De heer Denis Roulive Keizerslaan 7 1000 Brussel Mevr. Anne-Sophie Hautenauve Keizerslaan 7 1000 Brussel

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^