Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Benoemingen. - Eervol ontslag. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001 wordt Mevr. Delhaye, Anne G. J. Bij koninklij

bron
diensten van de eerste minister
numac
2001021342
pub.
21/06/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Benoemingen. - Eervol ontslag. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001 wordt Mevr. Delhaye, Anne G. J., werkleider, hoofd van een departement bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met ingang van 1 januari 2001 bevorderd tot rang C van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider-geaggregeerde bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001 wordt de heer Huyge, Dirk L., eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met ingang van 1 juni 2000 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 22 maart 2001 wordt Mevr. de Ruette, Monique, assistent met mandaat bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met ingang van 8 december 2000 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 8 mei 2001 wordt Mevr. de Ruette, Monique, eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met ingang van 1 januari 2001 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 8 februari 2001 wordt aan Mevr. Heymans, Thérèse J. Ch., geboren op 12 maart 1936, met ingang van 1 april 2001 eervol ontslag uit haar ambt van assistent bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

De betrokkene mag haar aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 mei 2001 wordt aan de heer Meeus, Nicolas M. G. A. Gh., op zijn verzoek, met ingang van 3 april 2001 ontslag verleend uit zijn ambt van werkleider en uit zijn ambt van hoofd van een afdeling bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^