Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Koninklijke Mus Algeme

bron
diensten van de eerste minister
numac
2001021571
pub.
20/11/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. - Koninklijke Sterrenwacht van België. - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie. - Koninklijke Bibliotheek van België. - Benoemingen. - Eervolle ontslagen. - Ontslag Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 mei 2001 wordt Mevr. Petitjean, Bernadette, attaché met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 28 april 2001 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2001 wordt Mevr. De Mecheleer, Godelieve M. P., eerstaanwezend assistent bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 mei 2001 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Eervolle ontslagen

Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2001 wordt aan de Heer De Keyzer, Jules E. W., geboren op 24 maart 1940, met ingang van 1 juli 2002 eervol ontslag uit zijn ambt van hoofd van een afdeling bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een onmiddellijk pensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2001 wordt aan de Heer Vleeschouwers, Cyrille A. V. A., geboren op 16 april 1937, met ingang van 1 mei 2002 eervol ontslag uit zijn ambt van hoofd van een afdeling bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2001 wordt aan de Heer Yante, Jean-Marie J. Y., op zijn verzoek, met ingang van 1 september 2001 ontslag verleend uit zijn ambt van werkleider en uit zijn ambt van hoofd van een afdeling bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 juni 2001 wordt Mevr. Vandenbussche, Christina M., eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, met ingang van 1 maart 1998 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2001 wordt Mevr. Gouders, Agnès, assistent bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, met ingang van 1 juni 2001 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2001 wordt aan Mevr. Schreurs, Anne, geboren op 9 mei 1940, met ingang van 1 juli 2002 eervol ontslag uit haar ambt van assistent bij het Koninklijk Instituut voor het Kunspatrimonium.

De betrokkene mag haar aanspraak op een onmiddelljik pensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren.

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 juni 2001 wordt de Heer Snoeks, Joseph, assistent met mandaat bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, met ingang van 1 maart 2001 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2001 wordt de Heer Van den Spiegel, Didier, assistent met mandaat bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, met ingang van 1 november 2000 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 5 september 2001 wordt de Heer Van den Spiegel, Didier, eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, met ingang van 1 december 2000 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 september 2001 wordt Mevr. Bücken, Véronique, assistent met mandaat bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, met ingang van 1 juli 2001 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2001 wordt Mevr. Vandepitte, Francisca, assistent met mandaat bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, met ingang van 1 oktober 2001 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit van 11 juni 2001 wordt aan de Heer Baudson, Pierre, geboren op 12 december 1936, met ingang van 1 januari 2002 eervol ontslag uit zijn ambt van hoofd van een afdeling bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2001 wordt aan Mevr. Zinque, Gisèle, geboren op 13 januari 1937, met ingang van 1 februari 2002 eervol ontslag uit haar ambt van hoofd van een departement bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

De betrokkene mag haar aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren.

Koninklijke Sterrenwacht van België Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 juni 2001 wordt Mevr. Collin, Fabienne M. E. L. Gh., assistent bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, met ingang van 1 oktober 2000 benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 wordt Mevr. Collin, Fabienne M. E. L. Gh., eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, met ingang van 1 november 2000 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2001 wordt de Heer Boffin, Henri, eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, met ingang van 1 juni 2001 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2001 wordt de Heer Roosbeek, Fabian, assistent met mandaat bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, met ingang van 1 juli 2001 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2001 wordt aan de Heer Sauval, Augustin J. P., geboren op 9 juni 1937, met ingang van 1 juli 2002 eervol ontslag uit zijn ambt van hoofd van een afdeling bij de Koninklijke Sterrenwacht van België.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 juni 2001 wordt de Heer Cauwe, Nicolas J. Fr. R. M. Gh., eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met ingang van 1 mei 2001 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 5 september 2001 wordt Mevr. Van Raemdonck, Marie J. B. M. L., assistent bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met ingang van 1 juli 2001 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 juni 2001 wordt de Heer Godefroit, Pascal, eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen, met ingang van 1 februari 2001 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 5 september 2001 wordt de Heer Jadin, Ivan H. E., attaché met mandaat bij het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen, met ingang van 1 januari 2000 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 5 september 2001 wordt het koninklijk besluit van 4 februari 2000 ingetrokken waarbij de Heer Jadin, Ivan, attaché met mandaat bij het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen, met ingang van 1 januari 2000 wordt benoemd tot assistent voor de verdere duur van zijn mandaat.

Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juli 2001 wordt aan de Heer Kockarts, Gaston, geboren op 7 maart 1937, met ingang van 1 april 2002 eervol ontslag uit zijn ambt van hoofd van een departement bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Koninklijke Bibliotheek van België Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 september 2001 wordt de Heer Brioen, Paul J. M., eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Bibliotheek van België, met ingang van 1 december 2000 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 5 september 2001 wordt Mej. Kelders, Ann, assistent met mandaat bij de Koninklijke Bibliotheek van België, met ingang van 8 maart 2001 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 5 september 2001 wordt de Heer Bracke, Wouter, assistent met mandaat bij de Koninklijke Bibliotheek van België, met ingang van 1 april 2001 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^