Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 wordt de Heer Aerts, Eric, werkleider-geaggregee Het beroep t

bron
diensten van de eerste minister
numac
2001021572
pub.
21/11/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/03/2002 numac 2001012695 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001012702 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de vaststelling van het bedrag en de toekennings- en uitkerin type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012732 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1999 en 30 november 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklied type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 30/11/2001 numac 2001012706 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001012728 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende storting, voor wat het Gentse havengebied betreft, van de bijzondere b type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 23/11/2001 numac 2001012754 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot invoeging van artikel 6bis van de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001012708 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende het sluiten wordt de Heer Aerts, Eric, werkleider-geaggregeerde bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 juni 2001 benoemd tot hoofd van de afdeling 9 « Antwerpen » bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^