Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beheerscomité van de sociale zekerheid. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt de heer José Mont benoemd tot lid van het Beheerscomité van de sociale zeke (...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022249
pub.
09/05/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Beheerscomité van de sociale zekerheid. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt de heer José Mont benoemd tot lid van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de overheid.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^