Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van h - wordt Mevr.

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022250
pub.
09/05/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van de sociale zekerheid verleend aan de heer Leo Fransman; - wordt Mevr. Bernadette Adnet benoemd tot lid van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van de representatieve werkgeversorganisaties, ter vervanging van de heer Leo Fransman, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^