Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn mand - wordt de he

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022251
pub.
18/05/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van de sociale zekerheid verleend aan de heer Jan Van Holm; - wordt de heer Arnout De Koster benoemd tot plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de representatieve werkgeversorganisaties, ter vervanging van de heer Jan Van Holm, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^