Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Beheerscomité. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 juni 2001 : - worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 mei 2001, de mandaten va Mevr. Adn

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022431
pub.
08/08/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Beheerscomité. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 juni 2001 : - worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 mei 2001, de mandaten van leden van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, toegekend aan : Mevr. Adnet, Bernadette en de heren Abelshausen, Werner, Franzen, Christian, Ghesquière, Karel en Vankrunkelsven, Guy, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties;

Mevrn. Geerts, Maddy en Bolzonello, Erica en de heren Maes, Romain, Devos, Luk, Van Daele, Daniel, Maes, Jef en Aerts, Thierry, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties;

Mevr. Brauwers, Anny, in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van het Mouvement chrétien d'action culturelle et sociale « Vie féminine »; de heer Cobbaut, Jean-Philippe, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de « Ligue des familles »; - worden benoemd als leden van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst de dag van deze bekendmaking en voor een termijn verstrijkend op 30 april 2007 : de heren Delfosse, Jan en Roggeman, Alain, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties;

Mevr. D'Hondt, Greta, in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van de Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging;

Mevr. Simonis, Isabelle, in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van de « Femmes prévoyantes socialistes »;

Mevr. Drieskens, Anne-Marie, in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen; de heer Delforge, Michel, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Vereniging der Kassen voor Gezinsvergoedingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^