Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Hernieuwing. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001 : - wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaand op 1 de heer C

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022484
pub.
28/07/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Hernieuwing. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001 : - wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaand op 1 juli 1997, het mandaat van het volgend lid van het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzerking : de heer Catry, A., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de gehoorprothesisten; - wordt benoemd als werkend lid van het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de dag van deze bekendmaking en voor een termijn verstrijkend op 30 juni 2003 : de heer Wittemans, S., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de gehoorprothesisten; - wordt benoemd als plaatsvervangend lid van het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de dag van deze bekendmaking en voor een termijn verstrijkend op 30 juni 2006 : de heer Van Bever, H., in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de gehoorprothesisten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^