Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Technische raad voor farmaceutische specialiteiten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001, wordt e - Mevr. D

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022502
pub.
25/07/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Technische raad voor farmaceutische specialiteiten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001, wordt eervol ontslag verleend uit haar functies van lid van de Technische raad voor farmaceutische specialiteiten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, vanaf de datum van deze publicatie, aan : - Mevr. De Groof, V., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling.

Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid in bovengenoemde raad, vanaf de datum van deze publicatie : - Mevr. Detiège, M., als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. De Groof, V., wiens mandaat zij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^