Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Controlecommissie en Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 september 2001, dat uit eervol

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022703
pub.
12/10/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Controlecommissie en Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 september 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2001 : eervol ontslag uit haar mandaten van plaatsvervangend lid van de Controlecommissie en van de Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt verleend aan Mevr. Duyck, Martine.

Bij hetzelfde besluit wordt benoemd bij de Controlecommissie ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Mevr. Delfosse, Geneviève, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. Duyck, Martine, wier mandaat zij zal voleindigen.

Bij hetzelfde besluit wordt benoemd bij de Commissie van Beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de heer De Swaef, Nick, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. Duyck, Martine, wier mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^