Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 december 200 - De he

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001023002
pub.
10/01/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 december 2001, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaand op 16 oktober 2001, de mandaten van volgende leden van de speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering : - De heer Daoust, M., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de andere zelfstandigen; - Mevr. Gatz, M.-Ch. en de heren Huybrechs, J., Smet, A. en Van Oycke, G., in de hoedanigheid van werkende leden en Mevr. Devriese, M., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen.

Bij hetzelfde besluit wordt benoemd bij genoemde speciale afdeling, vanaf 12 september 2001, de heer Coonen, T., in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoodiger van een representatieve organisatie van de andere zelfstandigen, voor een termijn verstrijkend op 15 oktober 2007.

Bij hetzelfde besluit worden benoemd tot leden bij genoemde speciale afdeling, de dag van de bekendmaking van hun benoeming, voor een termijn verstrijkend op 15 oktober 2007 : - De heer Botterman, Ch., in de hoedanigheid van werkend lid en de heer Matthys, L., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigers van representatieve organisaties van de landbouwers; - Mevr. Delbrouck, B., in de hoedanigheid van werkend lid en Mevr.

Farina, M., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigsters van representatieve organisaties van de andere zelfstandigen; - Mevr. Van Der Borgt, A. en de heren Raes, F. en Vanclooster, A., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^