Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 september 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bestuur Algemene Diensten. - Afdeling Human Resources Benoemingen door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002 werd met ingang van 1 april 2002, Mevr. Sigrid Vergauwe, geboren op 16 januari 1968, door verhoging in graad ben Bij konin

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002011340
pub.
14/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Bestuur Algemene Diensten. - Afdeling Human Resources Benoemingen door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002 werd met ingang van 1 april 2002, Mevr. Sigrid Vergauwe, geboren op 16 januari 1968, door verhoging in graad benoemd tot de graad van adviseur, met ranginneming op 1 september 2000 voor de bevordering tot een hogere wedde en een hogere graad.

Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002 werd met ingang van 1 april 2002, Mevr. Nicole Meuree, geboren op 30 augustus 1947, door verhoging in graad benoemd tot de graad van technisch adviseur, met ranginneming op 1 februari 2001 voor de bevordering tot een hogere wedde en een hogere graad.

Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002 werd Mevr. Françoise Marlier, geboren op 18 november 1955, door verhoging in graad benoemd tot de graad van adviseur, met ranginneming op 1 april 2002.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^