Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 september 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 werd met ingang van 1 juni 2002 Mevr. Pascale Godin, geboren op 16 oktober 1971, in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-advis Overeenkom

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002011342
pub.
14/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 werd met ingang van 1 juni 2002 Mevr. Pascale Godin, geboren op 16 oktober 1971, in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^