Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Honoraire Consuls Oprichting. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 : 1. Werd te Arhus een Consulaat van België opgericht met als ressort de districten Arhus, Odder, Silkeborg, Randers, Grena, Horsens, Viborg, Skive, Lo 2. Werd de he

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2002015029
pub.
05/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING


Honoraire Consuls Oprichting. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001009653 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding voor de overname van een notariskantoor type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001009723 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit waarbij aan de Veiligheid van de Staat toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001012688 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001016269 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende benoeming van de ondervoorzitters en leden van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001011364 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 53 van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022616 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum met ingang waarvan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zijn bevoegdheden uitoefent type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001012690 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel sluiten : 1. Werd te Arhus een Consulaat van België opgericht met als ressort de districten Arhus, Odder, Silkeborg, Randers, Grena, Horsens, Viborg, Skive, Logstor, Alborg, Hobro, Frederikshaven en Hjoring.2. Werd de heer Soren Salling-Petersen benoemd tot honorair Consul van België te Arhus. Ontslag Bij koninklijk van 11 januari 2002 werd aan de heer Jacques Lintermans, honorair Consul van België te Pointe-à-Pitre, ontslag uit zijn ambt verleend.

Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001011247 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen sluiten : 1. Werd eervol ontslag uit zijn ambt, op zijn verzoek, verleend aan de heer Hakan Larsson, honorair Consul van België te Göteborg.2. Werd de heer Peter Hedborg benoemd tot honorair Consul van België te Göteborg, met als ressort de districten Alfsborg, Göteborg, Bohus, Halland, Jönköping, Kopparberg, Kronoberg, Skaraborg en Värmland. Bij koninklijke besluiten van 19 oktober 2001 : 1. Werd eervol ontslag uit zijn ambt, op zijn verzoek, verleend aan de heer Florent Van Burkom, honorair Consul van België te Mombasa.2. Werd de heer Ludo Lavreys benoemd tot honorair Consul van België te Mombasa met als ressort de « Coast Province ».1. Werd eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Louis Bauchau, honorair Consul van België te Monrovia.2. Werd de heer Lievin Van Zegbroeck benoemd tot honorair Consul van België te Monrovia met als ressort de Republiek Liberia. Bij koninklijk besluit van 10 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001022942 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging georganiseerd door de ziekenfon type koninklijk besluit prom. 10/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022963 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, naar aanleiding van de invoering van de euro, van het koninklijk besluit nr. 35 van 20 juli 1967 houdende het statuut en het barema van de adviserend geneesheren die tot taak hebben bij de verzekeringsinstellingen in te s sluiten : 1. Werd eervol ontslag uit zijn ambt, op zijn verzoek, verleend aan de heer Stephen Barry Fisher, honorair Consul van België te Auckland.2. Werd de heer Iain Stewart MacKenzie benoemd tot honorair Consul van België te Auckland met als ressort de Regio Auckland. Bij koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 14/02/2002 numac 2002022115 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de soortenbescherming in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003674 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/01/2002 numac 2001010089 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 15/03/2002 numac 2002016020 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van de steunregeling in de sector hop type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003663 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, van justitie, van financien, van middenstand en landbouw en van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, § 2, van de wet van 22 mei 2001 betreffende werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten : 1. Werd eervol ontslag uit zijn ambt, op zijn verzoek, verleend aan de heer Jean-Claude Moreaux, honorair Consul van België te Charleville-Mézières.2. Werd de heer Jean-Claude Moreaux, honorair Consul van België te Charleville-Mézières, ertoe gemachtigd de eretitel van Consul te voeren.3. Werd de heer Jean-Denis Le Ven benoemd tot honorair Consul van België te Charleville-Mézières met als ressort het Departement Ardennes. Bij koninklijk besluit van 25 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002012254 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot invoeging van een artikel 131octies in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 144 van hetzelfde besluit type koninklijk besluit prom. 25/01/2002 pub. 16/02/2002 numac 2002012192 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot i sluiten : 1. Werd eervol ontslag uit zijn ambt, op zijn verzoek, verleend aan de heer Hiroshi Ito, honorair Consul van België te Sapporo.2. Werd de heer Yasuhiro Yamazaki benoemd tot honorair Consul van België te Sapporo met als ressort het district Hokkaido. Wijzigingen rechtsgebied Bij koninklijke besluiten van 10 augustus 2001 : Werd het ressort van het Consulaat van België te Esbjerg als volgt vastgesteld : de districten Ribe, Esbjerg, Varde, Herning, Ringkobing, Holstebro en Thisted.

Werd het ressort van het Consulaat van België te Haderslev als volgt vastgesteld : de districten Sonderborg, de Grasten, de Tonder, de Haderslev, de Fredericia, de Kolding et de Vejle.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^