Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 november 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Koninklijke Bibliotheek van België. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 juli 2002 wordt de heer Jacques, Thierry, werkleider bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenscha Bij k

bron
diensten van de eerste minister
numac
2002021452
pub.
06/11/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Koninklijke Bibliotheek van België. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 juli 2002 wordt de heer Jacques, Thierry, werkleider bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met ingang van 1 juni 2002, bevorderd tot rang C van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider-geaggregeerde bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt de heer Goedemé, Guido C.A.J., werkleider bij de Koninklijke Bibliotheek van België, met ingang van 1 maart 2002, benoemd tot Hoofd van de Afdeling 3 « Geautomatiseerde Documentatie » bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt Mevr. Boelen, Chantal M.J.Gh., werkleider bij de Koninklijke Bibliotheek van België, met ingang van 1 maart 2002, benoemd tot Hoofd van de Afdeling 8 « Vorming en Normering » bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^