Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 april 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 4 december 2001 wordt de heer Adamantides, Vassilios, informaticus bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, met ingang van 1 augustus 2001, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaat Het bero

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022231
pub.
04/04/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 4 december 2001 wordt de heer Adamantides, Vassilios, informaticus bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, met ingang van 1 augustus 2001, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Hoofdbestuur - Frans kader, in de graad van informaticus.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^