Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Sport - ADEPS. - Algemene Dienst Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven. - Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 februari 2002 wordt tot officier i Ze zal

bron
federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten
numac
2002029139
pub.
23/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ EN ALGEMENE DIENSTEN


Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Sport - ADEPS. - Algemene Dienst Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven. - Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 februari 2002 wordt tot officier in de Kroonorde benoemd Mevr. Beckers, Christine Marie Monique Laure, Belgisch Kampioene Autopiloten.

Ze zal op de datum van deze dag rang innemen in de Orde.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^