Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Afdeling Human Resources Benoeming door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 14 februari 2003 werd de heer Marc Deprez, geboren op 16 november 1956, door verhoging in graad benoemd tot de graad van adviseur, met ranginneming op 1 januar Overeen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011140
pub.
15/04/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Afdeling Human Resources Benoeming door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 14 februari 2003 werd de heer Marc Deprez, geboren op 16 november 1956, door verhoging in graad benoemd tot de graad van adviseur, met ranginneming op 1 januari 2003.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^