Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden. - Koninklijke Bibliotheek van België - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Koninklijke Sterrenwacht van B Kon

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2003021144
pub.
30/05/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden. - Koninklijke Bibliotheek van België - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Koninklijke Sterrenwacht van België - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Benoemingen Koninklijke Bibliotheek van België. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 januari 2003 wordt de heer Tourneux, André, assistent bij de Koninklijke Bibliotheek van België, met ingang van 18 februari 2003 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 28 maart 2003 wordt de heer Van Heesch, Johan A.A.M., werkleider bij de Koninklijke Bibliotheek van België, met ingang van 1 januari 2003 bevorderd tot rang C van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider-geaggregeerde bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 februari 2003 worden de hierna vermelde personen met ingang van 1 juli 2001 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

In de graad van eerstaanwezend assistent : de heer Goethals, Herman H. L.; de heer De Geyter, Geert C.; de heer De Vos, Walter F. G.; de heer Hance, Luc M. F. J. Gh.

In de graad van assistent : Mevr. Baeteman, Cecile J. Bij koninklijk besluit van 4 februari 2003 wordt de heer Goemaere, Eric, attaché met mandaat bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met ingang van 1 februari 2002 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 15 januari 2002 wordt de heer Jadin, Ivan H. E., eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met ingang van 1 februari 2000 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 21 november 2002 wordt de heer Leponce, Maurice H., eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met ingang van 1 november 2002 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt Mevr. Bouttiaux, Anne-Marie S., assistent met mandaat bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, met ingang van 1 mei 2002 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt de heer Wastiau, Boris, assistent met mandaat bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, met ingang van 1 juni 2002 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 26 november 2001 wordt de heer Snoeks, Joseph, eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, met ingang van 1 april 2001 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 13 januari 2003 wordt Mevr. Bouttiaux, Anne-Marie S., eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, met ingang van 1 juni 2002 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 4 december 2001 wordt de heer Stone, William, werkleider bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, met ingang van 1 oktober 2001 bevorderd tot rang C van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider-geaggregeerde bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Koninklijke Sterrenwacht van België. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 wordt Mevr. Van De Steene, Griet C. M., assistent met mandaat bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, met ingang van 30 maart 2002 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 26 mei 2002 wordt de heer Van Der Linden, Ronald A. M., assistent met mandaat bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, met ingang van 2 mei 2002 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling

Bij koninklijk besluit van 8 juli 2002, wordt de heer Van Der Linden, Ronald A. M., eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, met ingang van 1 juni 2002 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 8 juli 2002, wordt Mevr. Van De Steene, Griet C. M., eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, met ingang van 1 april 2002 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 26 november 2001 wordt de heer Vanneste, Kris, eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, met ingang van 5 oktober 2001 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 12 december 2002 wordt Mevr. Defraigne, Pascale M. P. P., eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, met ingang van 1 december 2002 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 4 maart 2002 wordt de heer Camelbeeck, Thierry, werkleider bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, met ingang van 1 november 2001 bevorderd tot rang C van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider-geaggregeerde bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt Mevr. Anten, Lisel, assistent bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met ingang van 1 januari 2002 benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 6 februari 2003 wordt Mevr. Anten, Lisel, eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met ingang van 1 februari 2002 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 24 maart 2003, wordt Mevr. Dumortier, Claire B. P. C., werkleider bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met ingang van 1 december 2002 bevorderd tot rang C van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider-geaggregeerde bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 november 2001 wordt Mevr. Bücken, Véronique, eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, met ingang van 1 augustus 2001 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 4 december 2001 wordt Mevr. Vandepitte, Francisca E. F. M. C., eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, met ingang van 1 november 2001 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 28 januari 2002, wordt Mevr. de Patoul, Brigitte, attaché bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, met ingang van 1 december 2001 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 januari 2003 wordt Mevr. Ceulemans, Christina J. I. M., assistent bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, met ingang van 1 januari 2003 benoemd in de graad van eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2002 wordt Mevr. Sanyova, Janka, attaché met mandaat bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, met ingang van 1 maart 2001 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt de wetenschappelijke anciënniteit, door de betrokkene verworven ingevolge de activiteiten welke door haar werden verricht vóór haar indiensttreding als attaché met mandaat bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, meegerekend voor de berekening voor de duur van haar derde mandaat waarvan het einde derhalve wordt vastgesteld op 28 februari 2001.

Bij koninklijk besluit van 8 april 2002 wordt Mevr. Lecocq, Isabelle, attaché met mandaat bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, met ingang van 1 juli 2001 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt het einde van het derde mandaat van attaché bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, dat met ingang van 17 maart 2001 aan de betrokkene werd verleend, vastgesteld op 30 juni 2001.

Bij koninklijk besluit van 13 januari 2003 wordt Mevr. Sanyova, Janka, eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, met ingang van 1 juni 2002 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 13 januari 2003 wordt de heer Schudel, Walter, attaché bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, met ingang van 1 oktober 2002 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 17 maart 2003 wordt de heer Vanwijnsberghe, Dominique, eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, met ingang van 1 februari 2003 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 17 maart 2003 wordt Mevr. Ceulemans, Christina J. I. M., eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, met ingang van 1 februari 2003 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 november 2001 wordt de heer Dewitte, Steven, assistent met mandaat bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, met ingang van 1 maart 2001 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^