Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 november 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2003 is de heer Baronheid, Jules, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Deville, Juli

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003201627
pub.
24/11/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 17/02/2004 numac 2003022997 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van het Fonds voor de beroepsziekten en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoeld Fonds bij de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2003-2004 voor bedien type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar in 2003 en 2004 type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 06/11/2003 numac 2003201129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2003-2004 voor arbeiders type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003022984 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958, toepasselijk wordt verklaard op het personeel van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 09/10/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003201234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de arbeidsduur sluiten is de heer Baronheid, Jules, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Deville, Julien, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^