Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 april 2004
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 25 maart 2004, worden benoemd tot leden van de Te 1° Als

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2004022225
pub.
05/04/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 25 maart 2004, worden benoemd tot leden van de Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, voor een termijn van zes jaar : 1° Als deskundigen gekozen door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid onder de kandidaten met een academisch mandaat in een Belgische universiteit, die lesgeven in een school waar een hogeschoolopleiding tot gegradueerde in orthopedie wordt gegeven of die een functie uitoefenen in een inrichting voor revalidatie en herscholing : Mevr.Jaupart, A. en de heren Duyvejonck, R., Henne, D., Soudon, Ph. en Vanderbeeten, P., in de hoedanigheid van werkende leden en de Mevrn. Machiels, H. en Van Laere, M. en de heren De Meyer, F., Francq, D. en Martens, B., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 2° Als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen : Mevr.Ceulemans, E. en de heren Bockaert, W., Bronckaers, J.-P., Durinck, M., Vanstechelman, R., Wanet, T. en Wilmet, E., in de hoedanigheid van werkende leden en de Mevrouwen Duyck, M., Goovaerts, C., Henne, V., Traey, E. en Van Rompaey, B. en de heren Pouillie, R. en Zegers, P., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 3° Als vertegenwoordigers van een representatieve beroepsvereniging van bandagisten : de Mevrn.Capitaine, A. en Massart, G. en de heren Duchesne, B., Jacobs, D., Mertens, E., Vermeiren, P. en Weyn, E., in de hoedanigheid van werkende leden en de heren De Poorter, F., De Rijcker, P., Deschoolmeester, E., Festre, F., Raes, B., Toussaint, L. en Von der Linden, H., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 4° Als vertegenwoordigers van een representatieve beroepsvereniging van de geneesheren : de heren Beguin, J.-M. en Mertens, J., in de hoedanigheid van werkende leden en Mevr. Bakhtri, K. en de heer Linden, P., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 5° Als vertegenwoordigers van « l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées », de « Dienststelle für Personen mit Behinderung », het Vlaams fonds voor sociale integratie van personen met een handicap en de « Service bruxellois francophone des personnes handicapées » : de Mevrn.Malmendier, I. en Plumet, B. en de heren De Pauw, W. en Dupré, Ch., in de hoedanigheid van werkende leden en de Mevrouwen Boutry, J. en Lecocq, Ch. en de heren Michielsen, B. en Ponkalo, Ch., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 6° Als vertegenwoordigers van een representatieve beroepsvereniging van de industrie : de heren De Smet, B.en Van den Broeck, R., in de hoedanigheid van werkende leden en Mevr. Toebosch, K. en de heer Stammen, N., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 7° Als vertegenwoordigers van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap : Mevr.Maes, A. en de heer Rombauts, J., in de hoedanigheid van werkende leden en Mevr. Marlière, G. en de heer Meirens, J.-P., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^