Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 februari 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 januari 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2005, wordt de heer Michel Vermaerke benoemd tot lid van het directiecom Bij hetze

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005003051
pub.
09/02/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 januari 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2005, wordt de heer Michel Vermaerke benoemd tot lid van het directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten ter vervanging van de heer Guido Ravoet, wiens mandaat afgelopen is.

Bij hetzelfde koninklijk besluit, wordt het mandaat van de heer Yvon Peeters, als plaatsvervanger van de leden van het directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten verlengd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^