Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Benoemingen. - Hernieuwing van een mandaat Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, wordt : vanaf 1

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005012476
pub.
06/10/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Benoemingen. - Hernieuwing van een mandaat Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, wordt : vanaf 1 september 2005 voor een periode van zes jaar benoemd tot effectief lid van de Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering : als vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties : voor de Nederlandstalige kamer : Mevr. Geerts, Maddie, Floris Primslei 23, 2340 Beerse; vanaf 1 september 2005 voor een periode van zes jaar benoemd tot plaatsvervangend lid van de Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering : als vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties : voor de Franstalige kamer : de heer Thomas, Gilbert, Moensbeke 48, 1180 Brussel; vanaf 26 maart 2005 voor een periode van zes hernieuwd, het hieronder vermelde mandaat van plaatsvervangend lid van de Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering : als vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties : voor de Nederlandstalige kamer : Mevr. De Kinder, Annie, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^