Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Carrière van de attachés voor Internationale Samenwerking Vaste benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 april 2005 werden de stagiairs, hierna vermeld in de orde van hun rangschikking, vast benoemd in de derde administratieve klasse op de De heren

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2005015084
pub.
14/06/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière van de attachés voor Internationale Samenwerking Vaste benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 april 2005 werden de stagiairs, hierna vermeld in de orde van hun rangschikking, vast benoemd in de derde administratieve klasse op de datum naast hun naam aangeduid : De heren : Mark Deneer, op 1 januari 2005;

Martinus Desmet, op 1 januari 2005.

Mevrn. : Mélanie Schellens, op 1 januari 2005;

Leen Verstraelen, op 1 januari 2005.

De heren : Peter Van Acker, op 1 december 2004;

Erik De Maeyer, op 1 december 2004;

Erwin De Wandel, op 1 december 2004;

Ludo Rochette, op 1 december 2004;

Carlos Lietar, op 1 januari 2005;

Pierre Charlier, op 1 december 2004;

Luc Risch, op 1 januari 2005;

Geert Deserranno, op 1 december 2004.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^