Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagen en benoemingen van leden Bij koninklijk besluit van 7 juli 2005, dat uitwerki Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022605
pub.
02/08/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagen en benoemingen van leden Bij koninklijk besluit van 7 juli 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2005, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de dames De Nys, K. en Petit, Ch., werkende leden en aan de heer Loriers, G., plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemde commissie : - Mevr. Thorre, K., in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. Petit, Ch., wier mandaat zij zal voleindigen; - de heer Kupperberg, E., in de hoedanigheid van werkend lid en Mevr.

Hendrickx, A., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigers van de Minister van Sociale Zaken, ter vervanging van respectievelijk Mevr. De Nys, K. en de heer Loriers, G., wier mandaat zij zullen voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^