Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, dat in werking treedt Bij hetz

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022716
pub.
01/09/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van lid van de Technisch farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer Perdieus, P., plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Hanquart, G., benoemd bij genoemde raad, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsorganisatie van het apothekerskorps, ter vervanging van de heer Perdieus, P., wiens mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^