Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raad voor advies inzake revalidatie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 september 2005, dat in werki Bij hetz

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022830
pub.
07/10/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raad voor advies inzake revalidatie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 september 2005, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar functies van lid van de Raad voor advies inzake revalidatie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. Thys, F., werkend lid.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Claeys, I., benoemd tot werkend lid bij genoemde raad, als vertegenwoordigster van een revalidatiecentrum, ter vervanging van Mevr. Thys, F., wier mandaat zij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^