Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 22 september 2005, dat in werking tre Bij hetz

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022847
pub.
17/10/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 22 september 2005, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van lid van de Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer Britz, M., plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Britz, M., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsvereniging van bandagisten, ter vervanging van Mevr. Capitaine, A., overleden, wier mandaat hij zal voleindigen.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Walschaerts, J., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigster van een representatieve beroepsvereniging van bandagisten, ter vervanging van de heer Britz, M., wiens mandaat zij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^