Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 22 september 2005, wordt eervol ontsla Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022848
pub.
18/10/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 22 september 2005, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van de Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de dames De Smedt, M. en Petit, Ch., in de hoedanigheid van werkende leden.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Niesten, G., benoemd bij voornoemde raad vanaf 1 januari 2005, in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. De Smedt, M., wier mandaat hij zal voleindigen.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Thorre, K., benoemd bij voornoemde raad vanaf 1 juli 2005, in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. Petit, Ch., wier mandaat zij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^