Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 december 2004 : - Wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : De heer VANDEPUTTE Joseph Leonie Alphonse Provinciegriffier bij het provinciebest - Wordt bevorder

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2005035422
pub.
20/04/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP


Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 02/02/2005 numac 2004023013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003, houdende aanduiding van ereleden en leden van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 19/01/2005 numac 2004022997 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2001 houdende benoeming van de voorzitter, onder-voorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2004023009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie « Rechten van de Patiënt » ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de re type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 19/01/2005 numac 2004023028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 betreffende zoetstoffen die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 15/12/2004 numac 2004009831 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 tot vaststelling van de termijnen voor de inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instel type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 07/01/2005 numac 2004022989 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004021168 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 26 september 1980 houdende uitvoering van de artikelen 1, b), en 4, 2°, van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige perso type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004009859 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2004 tot erkenning van de laboratoria voor DNA-onderzoek in strafzaken type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022999 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de toelage toegekend aan de erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van g type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 19/01/2005 numac 2004023045 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit bepalende het presentiegeld en de reiskosten van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie sluiten : - Wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : De heer VANDEPUTTE Joseph Leonie Alphonse Provinciegriffier bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, met ingang van 15 november 1996 - Wordt bevorderd tot de graad van Officier in de Kroonorde : De heer CHARLIER Daniel Gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur van Izegem, met ingang van 15 november 1999, als houder van deze nieuwe onderscheiding - Worden bevorderd tot de graad van Ridder in de Kroonorde : De heer JANSSENS Maurits Jozef Bureauchef bij het gemeentebestuur van Putte, met ingang van 8 april 2002, als houder van deze nieuwe onderscheiding De heer WYLIN Noël Henri Cyriel Antoon Gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur van Ingelmunster, met ingang van 15 november 1996, als houder van deze nieuwe onderscheiding - Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Kroonorde : De heer CALLENS Paul Theophile Jules Verantwoordelijke bevolking en burgerlijke stand bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 8 april 2000 De heer DE LANGHE Guido Léon Gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 8 april 2001 Mevr. GHYSSELS Monique Marguerite Thérèse Bibliothecaris bij het gemeentebestuur van Halle, met ingang van 15 november 2000 De heer MAHIEU Robert André Norbert Industrieel ingenieur hoofd van de dienst bij het gemeentebestuur van Izegem, met ingang van 15 november 1996 De heer ROMBAUTS Jacques Maria Theresia Gemeenteontvanger bij het gemeentebestuur van Zwijndrecht, met ingang van 8 april 1998 De heer VANDENBERGHE Rudy Georges Lydia Verantwoordelijke cel wegen en waterlopen bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 15 november 2001 De heer VANSTEENKISTE Eddy Georges Jules Industrieel ingenieur hoofd van de dienst bij het gemeentebestuur van Izegem, met ingang van 8 april 1998. - De Gouden Palmen in de Kroonorde worden toegekend aan : De heer BARBARY Victor Georges Projectcoördinator bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 15 november 2001 De heer BASTIAENS Frans Emiel Hoofd grondgebiedzaken bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 15 november 1996 De heer BONTE Luc Technisch hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2001 Mevr. BOSMANS Marina Alicia Paula Afdelingshoofd bij het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, met ingang van 15 november 2001 Mevr. CARRUET Carina Cultuurfunctionaris bij het gemeentebestuur van Halle, met ingang van 8 april 2000 De heer COENEN Frank Rosalia Maria Gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur van Boechout, met ingang van 15 november 1997 De heer DE FORCHE Christiaan Leon Bestuurssecretaris bij het gemeentebestuur van Izegem, met ingang van 15 november 2001 De heer DEPUYDT Daniël Marcel Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 2001 Mevr. DEREYMAEKER Patricia Marcelle Josiane Bestuurssecretaris bij het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, met ingang van 8 april 2001 De heer DESMIDT André Albert Henri Manager Toerisme bij het gemeentebestuur van Knokke-Heist, met ingang van 15 november 1996 De heer ELEWAUT Johan Gilbert Jozef Diensthoofd bij het gemeentebestuur van Temse, met ingang van 15 november 2001 De heer GILIS Wilfried Frans Theresia Industrieel ingenieur bij het gemeentebestuur van Geel, met ingang van 15 november 1996 De heer HEYNS Henricus Josephus Gemeenteontvanger bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 15 november 1996 De heer NOYENS Aloysius Melania Gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur van Retie, met ingang van 15 november 1998 Mevr. MATON Vera Maria Johanna Coletta Informatieambtenaar bij het gemeentebestuur van Halle, met ingang van 8 april 1998 De heer PERSOONS Johan Alex Mobiliteitsambtenaar bij het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, met ingang van 15 november 2001 De heer TERNEST Piet Amand Paul Bureauchef bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 8 april 1998 De heer VAN HERCK Frans Robert Hoofd van de technische dienst bij het gemeentebestuur van Retie, met ingang van 8 april 1999 Mevr. VANTHUYNE Katrien Alice Jacqueline Bibliothecaris bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 15 november 1997 De heer WUYTS Erik Jozef Laura Architect-stedebouwkundige bij het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, met ingang van 15 november 2002. - De Zilveren Palmen in de Kroonorde worden toegekend aan : Mevr. ALEN Kristiana Lucia Hendrika Ambtenaar Toerisme bij het gemeentebestuur van Geel, met ingang van 8 april 1999 De heer BAKKERS Nicolaas Sylvain Marie Afdelingshoofd ingenieur bij het gemeentebestuur van Maaseik, met ingang 15 november 1999 De heer BECKERS Marcel Technisch medewerker bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 15 november 2001 De heer BOON Marcel Franciscus Elodia Vakman groendienst bij het gemeentebestuur van Sint-Niklaas, met ingang van 8 april 2002 De heer BOSSUYT Joost Technisch hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2002 Mevr. BRIE Gabrielle Maria Francisca Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Hasselt, met ingang van 8 april 2002 De heer BRUYNERAEDE William Willy Aline Maria Afdelingshoofd bij het gemeentebestuur van Maaseik, met ingang van 15 november 1999 De heer CAMERLYNCK Luc Noël Corneel Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 8 april 2001 De heer CAPELLE Luc Aloïs Antoon Administratief dienstchef bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 De heer CAPPOEN Robert Gaston Cornelius Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1999 Mevr. CHRISTIAENS Heidi Maatschappelijk werker bij het gemeentebestuur van Hasselt, met ingang van 15 november 2001 De heer COULIER Camile André Technisch medewerker bij het gemeentebestuur van Oostende, met ingang van 15 november 1996 De heer COULIER Henri Leopold Hoofdtoeziener bij het gemeentebestuur van Oostende, met ingang van 15 november 1996 De heer COULIER Marcel Camiel Technisch medewerker bij het gemeentebestuur van Oostende, met ingang van 15 november 1998 De heer DECALUWE Wim Technisch hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2001 De heer DECLOEDT Johan Emiel Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1999 De heer DE JONGHE Joël Noël Meesterknecht bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 2002 Mevr. DE LEPIERE Brigitte Zulma Hoofdmedewerker welzijns- en sociale zaken bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 15 november 1996 Mevr. DEMEULENAERE Francine Maria Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 2000 Mevr. DE MEYER Francine Oscar Verpleegassistente bij het gemeentebestuur van Oostende, met ingang van 8 april 1999 De heer DEREU Jacky Pierre Julien Milieuambtenaar bij het gemeentebestuur van Oostende, met ingang van 8 april 2002 De heer DE VLIEGHER Florent Clementine Vakman bij het gemeentebestuur van Sint-Niklaas, met ingang van 8 april 2002 Mevr. DEVODDERE Yvette Rita Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Oostende, met ingang van 15 november 2001 De heer DEWAELE Carl Verkeersdeskundige bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2001 De heer GEBRUERS Jan Martinus Bestuurssecretaris bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 15 november 1996 De heer GEKIERE Jacques Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2000 Mevr. GESQUIERE Rita Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 15 november 2001 De heer GEURTS Gerard Marie Joseph Cultuurfunctionaris directeur bij het gemeentebestuur van Maaseik, met ingang van 15 november 1996 Mevr. GLIBERT Odette Maria Camilla Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Oostende, met ingang van 8 april 2001 Mevr. GODEFROID Rosa Marguerite Assistent-dienstleider bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 8 april 2001 Mevr. GORIS Christiane Hélène Francine Directrice bij het gemeentebestuur van Halle, met ingang van 8 april 1998 De heer GOOSSENS Martinus Cornelis Bibliothecaris bij het gemeentebestuur van Maaseik, met ingang van 15 november 1996 De heer HOOGHUYS Leslie Michèle Administratief hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Aalst, met ingang van 15 november 2000 De heer JOURET Paul François Gabrielle Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Aalst, met ingang van 15 november 1996 Mevr. LABBEKE Ginette Maria Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Oostende, met ingang van 8 april 1997 De heer LANGIE Luc Maurits Léon Afdelingshoofd bij het gemeentebestuur van Maaseik, met ingang van 15 november 2001 De heer LAPAUW Pol Bibliotheekassistent bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2002 De heer LAVERGE Gerrit Sportbeheerder 2de klasse bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 15 november 1996 Mevr. LIETAER Martine Sportdeskundige bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2000 Mevr. MALFAIT Maria Franscisca Irma Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Schoten, met ingang van 15 november 2001 De heer MONDY Eddy Bibliotheekassistent bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2002 Mevr. NEIRYNCK Kathelijne Bibliotheekassistent bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2002 De heer NYS Luc Bibliotheekassistent bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2001 De heer NUYTTEN Wilfried Willy Technisch medewerker bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 Mevr. POPPE Maria Theresia Francine Technisch administratief verantwoordelijke planoloog bij het gemeentebestuur van Zele, met ingang van 8 april 1999 Mevr. RAEYMAEKERS Godelieve Bestuurssecretaris bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 15 november 1996 Mevr. SARLEE Myriam Zwembadbeheerder bij het gemeentebestuur van Hasselt, met ingang van 8 april 2002 De heer SEYNAEVE Jean-Marie Sportdeskundige bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 15 november 2002 Mevr. SIMONS Jenny Maria Magdalena Financieel medewerker bij het gemeentebestuur van Oostende, met ingang van 15 november 1996 De heer SOENEN Rik Octave Deskundige gebouwen bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 8 april 1998 Mevr. STOCK Karoline Sportdeskundige bij het gmeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2002 De heer THORREZ Jozef Antoon Meesterknecht bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 2002 Mevr. VAN CAMPENHOUT Beatrijs Josepha Maria Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Hasselt, met ingang van 8 april 2001 De heer VANDENBROUCKE Christian Assistent-dientleider bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 15 november 1996 De heer VANDERHEERE Marc Camiel Administratief dienstchef bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 8 april 1998 De heer VANDERSTICHELE Philip Sportdeskundige bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2002 Mevr. VAN DOREN Maria Bibliotheekassistent bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 15 november 1997 Mevr. VEKEMANS Bertha Henriette Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Schoten, met ingang van 15 november 2001 De heer VERELST Frans Administratief hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Beveren, met ingang van 8 april 2003 Mevr. VERGOTE Hilde Josephine Rachel Administratief dienstchef bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 8 april 1998 Mevr. VERMAUT Gerda Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2000 De heer VROMAN Jean-Pierre Henri Adriaan Gemeenteontvanger bij het gemeentebestuur van Ingelmunster, met ingang van 15 november 1996. - De Gouden Medaille in de Kroonorde wordt toegekend aan : Mevr. BAKELANT Nadine Administratief assistent bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2001 De heer BAL Johan Marcel Eugeen Hoofdmedewerker ruimtelijke ordening bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 8 april 1997 De heer BARREZ Gilbert Léon Colette Keurvakman bij het gemeentebestuur van Aalst, met ingang van 8 april 1997 De heer BEKAERT Gilbert Marc Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 8 april 2000 De heer BEKAERT Leopold Walter Geschoold Arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 Mevr. BERGHMANS Anna Alphonsine Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Geel, met ingang van 15 november 2001 De heer BERVOETS Louis Frans Jozef Administratief hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 15 november 1996 Mevr. BEYLEMANS Maria Josephine Administratief hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Aarschot, met ingang van 15 november 1997 De heer BORRY Erik Alfons Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 8 april 1998 De heer BREEMERSCH Norbert Gustaaf Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 8 april 1998 De heer BRIERS Walter Albert Maria Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Hasselt, met ingang van 15 november 2001 De heer BROUCKAERT Rik Edgar Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1999 De heer BRUWIER Albert Antoon Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 De heer BRUWIER Erik Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 8 april 2001 De heer BURGGRAEVE Jackie Johny Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 8 april 2000 De heer CANDAELE Jacques Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 De heer CARBON José Antoon Ploegbaas bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 De heer CARBON Norbert Albert Geschoold zwemredder bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 De heer CARDOEN Willy Michiel Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 De heer CERTIJN Petrus Lodewijk Maria Opsteller bij het gemeentebestuur van Zele, met ingang van 8 april 2002 Mevr. COCHEZ Martine Julienne Maddy Hermine Administratief hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, met ingang van 15 november 2001 De heer COGHE José Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2000 Mevr. COLMAN Germaine Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 15 november 1997 De heer COTTENIE Philip Jean Marie Assistent-dienstleider bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 8 april 2001 De heer COUCKUYT Wilfried Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2000 De heer COUVREUR Johny Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2000 De heer COX Roland Marie Edward Ghislain Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Hasselt, met ingang van 15 november 2002 De heer CRUW Luciaan Robert Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 8 april 2000 De heer DAEMS Frans Emiel Gerebern Technisch medewerker bij het gemeentebestuur van Geel, met ingang van 15 november 1999 De heer DE BACKER Werner Gerard Rogier Technisch medewerker bij het gemeentebestuur van Izegem, met ingang van 15 november 2001 De heer DE BRABANDERE Luc Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2002 Mevr. DE CAUWER Rita Elisa Alphonsine Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Temse, met ingang van 15 november 2002 De heer DECEUNINCK Ronny Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 15 november 2000 Mevr. DECEUR Liliane Francine Administratief bediende bij het gemeentebestuur van Oostende, met ingang van 15 november 2001 De heer DE COCK André Michel Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1999 De heer DECRUW Joseph Emiel Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1999 De heer DEJAEGERE José Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 15 november 1996 De heer DEKLERCK Bernard Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 15 november 2001 Mevr. DELAEY Chantal Marcella Administratie medewerker bij het gemeentebestuur van Izegem, met ingang van 8 april 2002 De heer DE LEERSNYDER Xavier Remi Bertha Adjunct controleur der werken bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 15 november 2001 De heer DEMASURE José Albert Bestuurssecretaris bij het gemeentebestuur van Ingelmunster, met ingang van 8 april 2000 De heer DEMUYNCK Etienne Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2000 De heer DEMUYNCK José Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 15 november 1996 De heer DESCHAMPS Freddy Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 1999 De heer DESCHAMPS Tony Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 15 november 1996 De heer DETAVERNIER Lucienne Maria Bibliotheekassistent bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 8 april 2000 De heer DIERKENS Danny Hendrik Technisch medewerker bij het gemeentebestuur van Izegem, met ingang van 8 april 2002 De heer DONCK Willy Valère Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 8 april 2000 De heer DOOGHE Eddy Administratief assistent bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 15 november 2001 De heer DRIESSENS José Camiel Ploegbaas bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 De heer EBRAERT Johny Jozef Jean Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Hasselt, met ingang van 15 november 2001 De heer EGGERMONT Marc Charles Technisch en administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 8 april 1999 De heer FEYS Freddy Michiel Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 De heer GELDHOF Lucien Roger Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 De heer GEVAERT Daniël Raphaël Ploegbaas bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 8 april 1997 Mevr. GLIBERT Maggy Denise Onthaalbediende bij het gemeentebestuur van Oostende, met ingang van 15 november 1999 Mevr. GROENVYNCK Jenny Clara Onthaalbediende-telefonist bij het gemeentebestuur van Oostende, met ingang van 15 november 2000 De heer HEGGE Hubert Jean Theresia Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Hasselt, met ingang van 15 november 2002 De heer HOSTE Maurice Ploegbaas bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 15 november 1997 De heer HOUTHOOFD Willy Alfons Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 De heer HUYGHE André Alberik Prosper Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1998 De heer JOYE Erik Jules Henri Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1999 De heer KERWYN Rogier Frans Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 De heer LEENKNEGT Roland Cyriel Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 8 april 1998 De heer LEFEVERE Rene Roger Ploegbaas bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 Mevr. LENIERE Raymonda Marcelline Charlotte Technisch beambte bij het gemeentebestuur van Oostende, met ingang van 15 november 1996 De heer LEYSEN Jozef Maria Alfons Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Geel, met ingang van 8 april 2002 Mevr. LOONTJENS Jeannine Monique Administratief bediende bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1999 Mevr. MAAS Marie Lucinde André Philomena Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Geel, met ingang van 8 april 2002 De heer MARTENS Jan Leo Pieter Cultuurfunctionaris bij het gemeentebestuur van Maaseik, met ingang van 8 april 2001 Mevr. MASSENHOVE Micheline Clemence Ernestine Technisch beambte bij het gemeentebestuur van Oostende, met ingang van 15 november 2001 De heer MUYLLE Patrick Robert Victor Geschoold zwemredder bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1999 De heer NEVEN Yvon Martin Marie Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Hasselt, met ingang van 8 april 2002 Mevr. NIJS Rita Maria Edmonda Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Aarschot, met ingang van 15 november 2002 De heer PANNECOUCKE Christian René Luc Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 8 april 2001 De heer POLLEFEYT Andreas Raymond Edmond Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 De heer POLLEFEYT Werner Joseph Erik Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 De heer REIJNDERS Louis Leon Ferdinand Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Hasselt, met ingang van 8 april 2002 Mevr. RIMBAUT Josiane Maria Bibliotheekassistente bij het gemeentebestuur van Aalst, met ingang van 15 november 1996 De heer ROGIERS Erik Hendrik Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Hasselt, met ingang van 15 november 2002 De heer SABBE Johnny Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 15 november 2001 De heer SABLAIN Frans Maurits Hoofdmedewerker bevolking/burgerlijke stand bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 15 november 2001 De heer SANDRA Marnix Ploegbaas bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2002 De heer SANTY Raymond Gerard Alfons Albert Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 De heer SERNEELS Diederik Florimond Stefaan Bibliothecaris bij het gemeentebestuur van Putte, met ingang van 15 november 2000 Mevr. SEVERENS Nelly Amandine Julienne Maria Administratief hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Aarschot, met ingang van 15 november 1997 De heer SPRUYTTE Rafael Daniel Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 8 april 2000 De heer STEEGMANS Werner Ludo Arthur Administratief assistent bij het gemeentebestuur van Hasselt, met ingang van 8 april 2001 De heer STEELAND Rik Georges Victor Hoofdmedewerker info/toerisme/feestelijkheden bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 15 november 1999 De heer TERRIE Pol Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2001 De heer VALCKE Marc 1ste werkman specialist B bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 15 november 2001 Mevr. VAN DAEL Gilberte Maria Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Aarschot, met ingang van 15 november 2001 De heer VANDEKERCKHOVE Herman Gerard Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 Mevr. VANDENBERGHE Karine Francine Financieel bediende bij het gemeentebestuur van Oostende, met ingang van 15 november 2001 De heer VANDEN BROUCKE Benne Hoofdklerk bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 15 november 2000 Mevr. VAN DEN DRIESSCHE Paulette Zozima Bibliotheekassistent bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 8 april 2000 Mevr. VANDEPUTTE Anne-Marie Greta Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 8 april 2000 De heer VANDEPUTTE Firmin Remi Technieker bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 8 april 2000 Mevr. VANDERBECK Beatrijs Paula Albert Maria Milieudeskundige bij het gemeentebestuur van Schoten, met ingang van 8 april 2002 De heer VANDERCAMMEN Freddy Jean-Marie Sportfunctionaris bij het gemeentebestuur van Halle, met ingang van 15 november 1996 De heer VANDER CRUYSSEN Martin Georges Julien Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 8 april 1999 De heer VANDERSTEENE Bernard Evarist Technieker bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 8 april 2001 De heer VANHOVE Paul Jozef Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Hasselt, met ingang van 8 april 2002 De heer VANNESTE Jean-Pierre Administratief assistent bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2000 De heer VANRYCKEGEM Cyriel Louis Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 De heer VAN STICHEL Julius Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 15 november 1996 De heer VANVOORDEN Luc Albert Elisa Jozef Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Hasselt, met ingang van 8 april 2002 Mevr. VANWAMBEKE Gidèle Hilda Raymonda Gegradueerd verpleegkundige bij het gemeentebestuur van Halle, met ingang van 15 november 1996 De heer VANWILDEMEERSCH Roland Leopold Henri Gechoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 2002 De heer VAN WONTERGHEM Maurice Valère Henri Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Hasselt, met ingang van 8 april 2002 De heer VERBEKE André Roger Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 De heer VERHAEGHE Rudolf Valentino Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 De heer VERHESEN Freddy Alfons Jozef Coleta Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Geel, met ingang van 15 november 2000 De heer VERLEYE Johan Cyriel René Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 15 november 2000 De heer VERLINDE Hedwig Hendrik Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 De heer VERLINDEN Gustaaf Carolus Technisch coördinator bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 15 november 1998 De heer VERMEULEN Erik Achiel Jozef Germaine Sportfunctionaris-diensthoofd bij het gemeentebestuur van Temse, met ingang van 8 april 2000 De heer VEYS José Anselmus Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 8 april 1997 De heer VLIEGHE Johan Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2002 Mevr. WEEMAES Andrea Theresia Maria Technisch medewerker bij het gemeentebestuur van Beveren, met ingang van 8 april 2001 De heer WILLEMS Roger Franciscus Josefina Hoofd van de technische dienst bij het gemeentebestuur van Boechout, met ingang van 15 november 1996 De heer WOUTERS Ivan Marie Alfons Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Hasselt, met ingang van 8 april 2002 Mevr. WOUTERS Maria Rosalia Henricus Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Turnhout, met ingang van 8 april 2001 Mevr. WYNANTS Simonne Rosalia Louisa Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Geel, met ingang van 8 april 2001 De heer WYSMANS Norbert Jozef Ghislain Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Hasselt, met ingang van 8 april 2002. - De Zilveren Medaille in de Kroonorde wordt toegekend aan : De heer AMANDELS Aimé Georges Ploegbaas bij het gemeentebestuur van Maaseik, met ingang van 15 november 1996 Mevr. BRUYNSEELS Gerarda Amanda Maria Administratief assistent bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 8 april 2000 De heer CALLENS Ronny Daniël Administratief hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Ingelmunster, met ingang van 15 november 1996 Mevr. CLAESSENS Christa Gilberte Augusta Bibliothecaris bij het gemeentebestuur van Boechout, met ingang van 8 april 2000 De heer CLISSEN Jozef Clement Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 8 april 2001 De heer COOPMAN Lucien Technisch medewerker bij het gemeentebestuur van Ingelmunster, met ingang van 15 november 1996 De heer CROMBE Norbert Gaston Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Zottegem, met ingang van 15 november 1996 De heer DAEMEN Victor Lodewijk Technisch medewerker bij het gemeentebestuur van Retie, met ingang van 8 april 1999 Mevr. DE DECKER Christa Camilla Remi Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Ingelmunster, met ingang van 8 november 1998 De heer DILLEN René Alfons Jan Ploegbaas bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 8 april 2001 De heer DILLIEN Josephus Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 8 april 1999 De heer GOOSSENS Felix Jozef Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 15 november 2000 De heer GRUYAERT Jean-Pierre Odiel Werkleider technische dienst bij het gemeentebestuur van Ingelmunster, met ingang van 8 april 2001 De heer SCHOETERS Alfons August Julia Ploegbaas bij het gemeentebestuur van Putte, met ingang van 15 november 1996 De heer SLEGERS Robert Louis Elisa Administratief hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Retie, met ingang van 8 april 1999 De heer VAN BYLEN Marcel Emile Joanna Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 15 november 1996 De heer VANDENDRIESSCHE Geert Remi Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Torhout, met ingang van 8 april 2002 De heer VAN DEN EYNDE Frans Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 15 november 1996 De heer VAN DE SANDE Emiel Franciscus Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 15 november 1996 De heer VAN DUN Joannes Maria Werkopzichter bij het gemeentebestuur van Ravels, met ingang van 8 april 2000 De heer VAN LOON Stanny Nicolaus Joanna Hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Ravels, met ingang van 8 april 2001 De heer VAN MEIRHAEGHE Robert Arthur Maria Ploegbaas bij het gemeentebestuur van Kontich, met ingang van 15 november 2000 De heer VANNESTE Géry Karel Julien Hoofd maatschappelijk werker bij het OCMW van Ingelmunster, met ingang van 15 november 1996 De heer VERMEERSCH Luc Joseph Jules Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Staden, met ingang van 8 april 2000 De heer VENGELEN Marcel René Gerard Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Herent, met ingang van 8 april 2002 De heer VERSCHEURE Patrick Michel Jules Diensthoofd administratie bij het OCMW van Ingelmunster, met ingang van 8 april 1997 De heer VIAENE Jean-Marie Jerome Georges Diensthoofd sociale dienst bij het gemeentebestuur van Kuurne, met ingang van 15 november 2001 De heer WALAG Guido Felix Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 8 april 2001 De heer WEYTS Johan Jozef Aloysius Administratief hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Retie, met ingang van 8 april 1999 Mevr. WILMS Marie-José Jozefa Valentine Administratief hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Herk-de-Stad, met ingang van 8 april 2002. - De Bronzen Medaille in de Kroonorde wordt toegekend aan : Mevr. CLAES Ivonne Virginie Administratief assistent bij het gemeentebestuur van Aarschot, met ingang van 15 november 2001 De heer FREDERICKX Frans Geschoold werkman bij het gemeentebestuur van Aarschot, met ingang van 15 november 2000 De heer JACOB Francis Ploegbaas bij het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, met ingang van 15 november 2001 Mevr. KORTHOUDT Gemma Maria Alphonsine Werkman bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 8 april 1998 De heer MEERT Herman Antoine Arbeider bij het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, met ingang van 8 april 2002 Mevr. VERMEULEN Marie-Louise Josepha Alois Theresia Telefoniste bij het gemeentebestuur van Turnhout, met ingang van 8 april 2001.

Zij nemen hun rang in de Orde in op de datum vermeld tegenover hun naam.

Bij koninklijk besluit van 8 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 02/02/2005 numac 2004023013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003, houdende aanduiding van ereleden en leden van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 19/01/2005 numac 2004022997 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2001 houdende benoeming van de voorzitter, onder-voorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2004023009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie « Rechten van de Patiënt » ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de re type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 19/01/2005 numac 2004023028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 betreffende zoetstoffen die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 15/12/2004 numac 2004009831 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 tot vaststelling van de termijnen voor de inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instel type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 07/01/2005 numac 2004022989 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004021168 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 26 september 1980 houdende uitvoering van de artikelen 1, b), en 4, 2°, van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige perso type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004009859 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2004 tot erkenning van de laboratoria voor DNA-onderzoek in strafzaken type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022999 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de toelage toegekend aan de erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van g type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 19/01/2005 numac 2004023045 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit bepalende het presentiegeld en de reiskosten van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie sluiten worden benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde : De heer LEENKNECHT Johan Aloïs Gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 De heer MATTON Joseph Marie Aubert Ontvanger bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 15 november 1996 De heer TERRIE Lieven Adjunct-adviseur-dienstchef bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 15 november 1999 Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Zij nemen hun rang in de Orde in op de datum vermeld tegenover hun naam.

Bij koninklijk besluit van 8 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 02/02/2005 numac 2004023013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003, houdende aanduiding van ereleden en leden van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 19/01/2005 numac 2004022997 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2001 houdende benoeming van de voorzitter, onder-voorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2004023009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie « Rechten van de Patiënt » ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de re type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 19/01/2005 numac 2004023028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 betreffende zoetstoffen die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 15/12/2004 numac 2004009831 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 tot vaststelling van de termijnen voor de inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instel type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 07/01/2005 numac 2004022989 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004021168 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 26 september 1980 houdende uitvoering van de artikelen 1, b), en 4, 2°, van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige perso type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004009859 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2004 tot erkenning van de laboratoria voor DNA-onderzoek in strafzaken type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022999 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de toelage toegekend aan de erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van g type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 19/01/2005 numac 2004023045 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit bepalende het presentiegeld en de reiskosten van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie sluiten : - Worden bevorderd tot de graad van Officier in de Orde van Leopold II : De heer ADAM Roger Afdelingschef bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 1999, als houder van deze nieuwe onderscheiding De heer BOMMEREZ Daniël Emiel Directeur administratieve diensten bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 8 april 1998 - Worden benoemd tot de graad van Officier in de Orde van Leopold II : De heer STOCK Robert Burgerlijk ingenieur-dienstchef bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2002 De heer ZWAENEPOEL Jacques Raymond Maurice Hoofdapotheker bij het gemeentebestuur van Oostende, met ingang van 8 april 1999 - Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Orde van Leopold II : De heer DOM Luc Frans Gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur van Kontich, met ingang van 8 april 2001 Mevr. DE JAEGERE Isabelle Conservator bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2000 De heer DENYS Johan Danny Hoofd stedelijke werkplaatsen bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 2000 De heer GIELIS Leon Julius Maria Gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 15 november 1996 De heer KYNDS Franck Juliaan Frans Afdelingscoördinator financiele dienst bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 1996 De heer MULLIER Frans Marcel Cyriel Sportfunctionaris bij het gemeentebestuur van Roeselare, met ingang van 15 november 2001 De heer THEUNICK Jean-Marie Daniël Dienstencoördinator bij het gemeentebestuur van Oostende, met ingang van 8 april 2002 De heer VALCKE Lode Adjunct-adviseur bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 2002 Mevr. VENCKEN Maria Christina Irène Alfons Gemeenteontvanger bij het gemeentebestuur van Aarschot, met ingang van 15 november 1996 De heer VERMANDERE Johan Industrieel ingenieur-afdelingschef bij het gemeentebestuur van Kortrijk, met ingang van 8 april 1999. - De Gouden Medaille in de Orde van Leopold II wordt toegekend aan : Mevr. BERVOETS Margareta Amelia Josepha Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 15 november 2000 De heer BROECKX Gilbert Jan Irma Rita Ploegbaas bij het gemeentebestuur van Turnhout, met ingang van 8 april 2002 Mevr. DE BUYST Ghislaine Josée Régine Administratief hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 8 april 2000 De heer DE COCK Jozef Bonaventura Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 15 november 1997 De heer DESNOECK Robert Jacques Daniel Technieker bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 8 april 1998 De heer DESTOOP Marc Albert Daniel Technieker bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 15 november 1996 De heer DE WAELE Gino Albert Technieker bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 15 november 1999 De heer DICKENS Joannes Josephus Elisa Technicus bij het gemeentebestuur van Turnhout, met ingang van 8 april 2002 De heer DRUYTS Luc Martinus Melanie Geschoold werkman bij het gemeentebestuur van Turnhout, met ingang van 8 april 2002 De heer ENGELS Willy Désiré Kamiel Bibliotheekassistent bij het gemeentebestuur van Beveren, met ingang van 15 november 1998 Mevr. GODEFROID Monique Marie Boekverzorger bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 15 november 2000 De heer GROENEN August Josepha Emiel Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Geel, met ingang van 15 november 2001 De heer LAMBAERTS Frans Technisch hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 8 april 1997 De heer LODEWIJCKX Louis Maria Technisch medewerker bij het gemeentebestuur van Hoogstraten, met ingang van 15 november 2002 De heer MAHIEU Willy Alberic Albert Technieker bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 8 april 2000 De heer MERTENS Alfons Guido Theresia Geschoold werkman bij het gemeentebestuur van Turnhout, met ingang van 15 november 2000 De heer MEYLEMANS Ludovicus Florentinus Diensthoofd-beheerder sportcomplex bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 15 november 1996 De heer NAULAERTS Alexius Maria Geschoold werkman bij het gemeentebestuur van Turnhout, met ingang van 15 november 2001 Mevr. NOPPE Rita Rachelle Alfons Bibliotheekassistent bij het gemeentebestuur van Beveren, met ingang van 15 november 2001 De heer PEETERS Rene Joannes Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 15 november 1997 De heer PIETERS Freddy Emiel Madeleine Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Beveren, met ingang van 8 april 2002 Mevr. ROOFTHOOFT Josepha Louisa Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 8 april 1999 De heer RUTS Jozef Adriaan Administratief medewekrer bij het gemeentebestuur van Ravels, met ingang van 15 november 2001 De heer SMET Marcel Alfons Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Beveren, met ingang van 15 november 1996 De heer SUY Raymond Albert Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Beveren, met ingang van 8 april 2002 De heer VANBOSCH Jan Gerebern Leonia Ploegbaas bij het gemeentebestuur van Geel, met ingang van 8 april 2000 De heer VANDENBROECK Pierre Theresia Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Kontich, met ingang van 15 november 2001 De heer VANDERSCHUEREN Erik Marc Technieker bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 15 november 1996 De heer VANKERCKHOVEN Jozef Augustus Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 8 april 2001 De heer VAN OPSTAL Marcel Alfons Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 8 april 1997 De heer VANTORRE Marc Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Izegem, met ingang van 8 april 2002 De heer VAN VLEM Herman Leonie Henri Hoofd dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw bij het gemeentebestuur van Boechout, met ingang van 15 november 1996 De heer VERHAEGHE Frans Victor Camille Ploegverantwoordelijke bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 15 november 1996 De heer VERHULST Jan Karel Maria Gerebern Drukker bij het gemeentebestuur van Geel, met ingang van 8 april 2000 De heer VERSTIGGEL André Theofiel Elisa Administratief assistent bij het gemeentebestuur van Beveren, met ingang van 15 november 1998 Mevr. WITVROUWEN Christiana Josée Administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 8 april 2001 - De Zilveren Medaille in de Orde van Leopold II wordt toegekend aan : Mevr. BUYCK Annie Bertha Emma Onderhoudspersoneel bij het gemeentebestuur van Waregem, met ingang van 8 april 2002 Mevr. HAELEWYCK Colette Cecile Livine Operatrice telefoon bij het gemeentebestuur van Oostende, met ingang van 15 november 2001 De heer MERMANS Jean Julia Mathieu Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Retie, met ingang van 15 november 1998 De heer PENASSE Alois Leo Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Retie, met ingang van 15 november 1996 De heer PLUYM Frans Ferdinand Joseph Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Boechout, met ingang van 15 november 2001 De heer STESSENS Gustaaf Louis Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Retie, met ingang van 15 november 1996 De heer VAN OYSTAEYEN Paul Louis Christiane Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Boechout, met ingang van 8 april 2001 De heer VERHOVEN Johny Celestin Vakman bij het gemeentebestuur van Aalst, met ingang van 15 november 1996 De heer VRIJSEN Frans Pieter Josephina Technisch assistent bij het gemeentebestuur van Ravels, met ingang van 8 april 2001 - De Bronzen Medaille in de Orde van Leopold II wordt toegekend aan : Mevr. CEULEMANS Josée Poetsvrouw bij het gemeentebestuur van Putte, met ingang van 15 november 2001 Mevr. DE BACKER Joséphine Maria Telefoniste-receptioniste bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 15 november 1996 De heer DE CORTE Hubert Benoni Petrus Geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Zele, met ingang van 8 april 2002 Mevr. DECOSTER Nicole Clemence Willy Andrée Technisch beambte bij het gemeentebestuur van Herent, met ingang van 8 april 2002 Mevr. DE WINTER Christiana Richard Werkman bij het gemeentebestuur van Westerlo, met ingang van 15 november 1996 De heer DE WINTER Joseph René Werkman bij het gemeentebestuur van Aarschot, met ingang van 8 april 1997 Mevr. LAMMERTYN Jacqueline Francine Schoonmaakster bij het gemeentebestuur van Ingelmunster, met ingang van 8 april 1998 De heer MAGGEN Albert Jacobus Technieker bij het gemeentebestuur van Maaseik, met ingang van 8 april 2001 De heer STEGEN Jan Technieker bij het gemeentebestuur van Maaseik, met ingang van 15 november 1996 De heer WAEGEMANS Willy Leonard Werkman bij het gemeentebestuur van Aarschot, met ingang van 8 april 2001.

Zij nemen hun rang in de Orde in op de datum vermeld tegenover hun naam.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^