Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 september 2006 wordt de heer De Ceuster, Jan, benoemd voor een mandaat van twee jaar in de hoedanigheid van assistent in het Nederlandse taalkad Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009811
pub.
12/10/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 september 2006 wordt de heer De Ceuster, Jan, benoemd voor een mandaat van twee jaar in de hoedanigheid van assistent in het Nederlandse taalkader van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie met ingang van 1 september 2006.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2006 wordt Mevr. Goedseels, Eef, benoemd voor een mandaat van twee jaar in de hoedanigheid van assistent in het Nederlandse taalkader van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie met ingang van 1 september 2006.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2006 wordt Mevr. Samyn, Nele, benoemd voor een mandaat van twee jaar in de hoedanigheid van assistent in het Nederlandse taalkader van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie met ingang van 1 september 2006.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2006 wordt de heer Charles, Sébastien, benoemd voor een mandaat van twee jaar in de hoedanigheid van assistent in het Franse taalkader van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie met ingang van 1 oktober 2006.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2006 wordt de heer Frippiat Christophe, benoemd voor een mandaat van twee jaar in de hoedanigheid van assistent in het Franse taalkader van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie met ingang van 1 september 2006.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2006 wordt de heer Köhler, Laurent, benoemd voor een mandaat van twee jaar in de hoedanigheid van assistent in het Franse taalkader van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie met ingang van 1 september 2006.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2006 wordt Mevr. Lemonne, Anne, benoemd voor een mandaat van twee jaar in de hoedanigheid van assistent in het Franse taalkader van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie met ingang van 1 september 2006.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2006 wordt Mevr. Vanvooren, Vanessa, benoemd voor een mandaat van twee jaar in de hoedanigheid van assistent in het Franse taalkader van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie met ingang van 1 september 2006.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^