Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2006 is Mevr. Desmit, Anne, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Blat-Muylaert, Vladimir, wiens ma

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012484
pub.
16/10/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006011447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006022939 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006022940 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006023050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding aan de stagemeesters en coördinerende stagemeesters in de orthodontie type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006023051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding aan de stagemeesters en coördinerende stagemeesters in de parodontologie type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006023049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria en de regels volgens dewelke vergoeding aan stagemeesters en coördinerende stagemeesters in de orthodontie wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006023048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria en de regels volgens dewelke vergoeding aan stagemeesters en coördinerende stagemeesters in de parodontologie wordt toegekend sluiten is Mevr. Desmit, Anne, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Blat-Muylaert, Vladimir, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^