Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 januari 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Technisch Comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek a Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006022070
pub.
31/01/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Technisch Comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 24/02/2006 numac 2006000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006007029 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 november 1976 tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid voor het beheer van zijn eigen vermogen aan het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006022091 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de bijzondere regelen inzake de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op buitenlandse werkgevers die bepaalde werknemers tewerkstellen die gelijktijdig zijn tewerkgesteld bij een Belgische we sluiten dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek aan de heer Dupret, J.P., eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van lid van het technisch comité voor de préventie, ingesteld bij het Fonds voor arbeidsongevallen.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer De Lange, H., gekozen wegens zijn bijzondere bevoegdheid inzake de preventie op het vlak van arbeidsongevallen, tot lid van hetzelfde comité benoemd, ter vervanging van de heer Dupret, J.P., wiens mandaat hij zal voltooien.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^