Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 maart 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening. - Nationale Orden Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006 : - Worden benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : Mevr. DAMBLY, Moniq Ranginneming : 15 n

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2006035287
pub.
10/03/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP


Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening. - Nationale Orden Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 24/02/2006 numac 2006000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006007029 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 november 1976 tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid voor het beheer van zijn eigen vermogen aan het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 25/01/2006 numac 2006000061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006011008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 14/02/2006 numac 2006022054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van een magistraat-bijzitter in de provinciale Raad van Namen van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2006022001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de jaren 2003 en 2004, van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het k type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 09/09/2009 numac 2009000572 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 16/01/2006 numac 2005003847 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2752, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 31/01/2006 numac 2006003095 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2006, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons » sluiten : - Worden benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : Mevr. DAMBLY, Monique Josephine, adviseur bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 2004.

De heer VAN BELLEGEM, Remi Livien, afdelingschef-tekenaar bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2001.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. - Wordt benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde De heer VAN DE VELDE, Ronny Victor Madeleine, hoofdindustrieel ingenieur bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 1998.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Zij nemen hun rang in op de datum vermeld tegenover hun naam.

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 24/02/2006 numac 2006000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006007029 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 november 1976 tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid voor het beheer van zijn eigen vermogen aan het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 25/01/2006 numac 2006000061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006011008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 14/02/2006 numac 2006022054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van een magistraat-bijzitter in de provinciale Raad van Namen van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2006022001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de jaren 2003 en 2004, van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het k type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 09/09/2009 numac 2009000572 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 16/01/2006 numac 2005003847 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2752, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 31/01/2006 numac 2006003095 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2006, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons » sluiten : - Worden benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : De heren : DEMONIE, Luc Andreas Hubert, exploitatiechef bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 1997.

DEMONIE, Stefaan Jozef Rosa Andrea, bureauchef-tekenaar bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2002.

KERRES, Alex Leopold August, werkleider bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 1999.

VANDENSTEEN, Luc Marie Henri Julien, exploitatiechef bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2003. - Worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : Mevr. DE SCHUYTERE, Francine Edith, secretaresse directeur-generaal bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2000.

De heren : DEVRIESE, Pierre André Camiel, pistoolschilder bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 2002.

DE ZUTTER, Ghislain Jozef brigadier-buizenfitter bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 2002.

Mevr. DHONDT, Hélène Marcella Josée, opsteller bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 2003.

De heren : FORT, José Lucien Victor, brigadier-buizenfitter bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2004.

HENDRICKX, Jozef Angelica Pierrre August, inspecteur bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2001.

LEMMENS, Robert Jules, lasser bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2001.

Mevr. PEETERS, Bertha Celina Francisca, opsteller bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 2004.

De heren : RABAEY, Willy Auguste Daniël, medewerker aankoopdienst bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2001.

VAN DAMME, Daniël Yvonne Marie, gegradueerde elektronika bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 1999.

VERBEEREN, Roger Theo Marcel, hulprekenplichtige bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2004.

VERMEIRE, Jacques Camiel, buizenfitter-specialist bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 2004.

Mevr. VERMEULEN, Janiene Palmyre, lichtdrukster bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2002.

De Gouden Medaille van Leopold II wordt toegekend aan : Mevr. JANSSENS, Erna Maria, schoonmaakster bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2003.

Zij nemen hun rang in de Orde in op de datum vermeld tegenover hun naam.

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 24/02/2006 numac 2006000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006007029 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 november 1976 tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid voor het beheer van zijn eigen vermogen aan het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 25/01/2006 numac 2006000061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006011008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 14/02/2006 numac 2006022054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van een magistraat-bijzitter in de provinciale Raad van Namen van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2006022001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de jaren 2003 en 2004, van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het k type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 09/09/2009 numac 2009000572 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 16/01/2006 numac 2005003847 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2752, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 31/01/2006 numac 2006003095 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2006, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons » sluiten : - Worden bevorderd tot Officier in de Kroonorde : De heren : VAN DEN HEEDE, Johannes André Helena Emiel, directeur administratie en financiën bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1996 als houder van deze nieuwe onderscheiding.

VAN DRIESSCHE, Johan Eric Prosper Emile Alice, ingenieur-directeur bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1996 als houder van deze nieuwe onderscheiding. - Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde : De heren : CARIJN, Ghislain Robert, werkleider bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 2003.

DE MOOR, Daniël Albert Lea, adjunct-personeelschef bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 2001.

VAN DE VIJVER, Luc Denis Oscar, adjunct-directeur bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2003.

VAN DE VYVERE, José Odile, directeur operaties bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1999. - Worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde : De heer COLBRANDT, Philippe Joseph Oscar, bureauchef-tekenaar bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1996.

Mevr. DANCKAERT, Regine Lucette Leona, hoofdlaborant bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1999.

De heren : DE BOECK, Rony François, werkleider bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2002.

DE MOL, Cédric Anthelme Egide, controleur bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2003.

DE PAEPE, Peter Fernand Walter, werkleider bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1999.

GOOSSENS, Eddie Antoine Joseph, bureauchef-tekenaar bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1996.

HAEMELYNCK, Luc Willy Johan, preventieadviseur bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 2002.

Mevr. LAMMENS, Sonja Solange Wilhelmina, bureauchef bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 2000.

De heren : LIEVENS, Luc Emiel, industrieel ingenieur bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 2003.

LEUNIS, Herman Jan, bureauchef-tekenaar bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1996.

PROCUREUR, Marc Erna Achilles, informaticus bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2002.

VAN DE VELDE, François Albert, werkleider bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1996.

De Gouden Palmen in de Kroonorde worden toegekend aan : Mevr. BEKE, Frieda Cesarine Mauricette Zulma, opsteller bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1996.

De heren : BLOMMAERT, Jan Baptist, brigadier-buizenfitter bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2002.

BOSCH, Daniël Marie Benoni Alice, brigadier-buizenfitter bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 1999.

BOSSIER, Leo Sigfried Joseph, werkmeester bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1996.

Mevr. BRUGGEMAN, Dominique Michèle Germaine, opsteller bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 2003.

De heer DE BOECK, Willy Rufin, bestekmaker-fontainier-inkasseerder bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 1998.

Mevr. DE KNOP, Godelieve Maria Louisa, opsteller bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 1999.

De heren : DE SMET, Georges Edmond, brigadier-buizenfitter bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 1997.

DE VISSCHER, Jacky Jacques, buizenfitter-specialist bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1996.

DU BOIS, Jozef, bestekmaker-fonteinier-inkasseerder bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2002.

Mevrn. : FIERS, Martine Lucien Céline, opsteller bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2002.

GERARD, Agnès Mathilde Albertine, opsteller bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1996.

De heren : GILLIS, Emiel Roger,autotechnicien bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 1998.

HOSTE, Lionel René Cornelus, brigadier-buizenfitter bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 2001.

HUT, Pierre Albert Paul, dispatcher bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1996.

HUYS, Patrick Willem Nathalie, bestekmaker-fonteinier-inkasseerder bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2003.

IMPENS, Norbert Victorine Livinus, buizenfitter-specialist bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 1998.

MARLIER, Adelin Maurice, tekenaar-specialist bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2002.

RENIER, Julien Germain Odilon Alberic, hulprekenplichtige bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1998.

SEDEYN, Marc Emile, vakman-onderhoud bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1996.

SOLBREUX, René Roger, electricien bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 1999.

STOCKMAN, Jean-Pierre Joseph Germain, buizenfitter-specialist bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 1999.

TANGHE, Carlos Aloïs, buizenfitter-specialist bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1997.

VAN ACKER, Eric Eduard Adrien, opsteller-specialist 2A bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2000.

VAN BEVER, Freddy Theoduul, werkmeester bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2002.

VAN DAMME, Marc Marcel, werkmeester bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 2001.

VAN DEN EEDE, Luc Clement Stephaan, electrotechnicien bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 2001.

VANDER BORGHT, Frank Gaby Juliette, buizenfitter-specialist bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 1997.

Mevrn. : VANDERKIMPEN, Magda Marie Helena, opsteller-specialist bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 1998.

VANDERSTRAETEN, Cecile Yvonne Simone, opsteller bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 1999.

De heren : VANDEWIELE, Jean-Pierre Joseph Marie, brigadier-buizenfitter bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1998.

VAN OVERMEIRE, Bertrand Fédor Hilloné, opsteller bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2001.

VINCK, Johan Lodewijk Dirk, onderbureauchef-tekenaar bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 2000.

VYNCKE, Roland Alberic Emiel, opsteller-specialist bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 1999.

Mevr. WATERLOOS, Cecile Anna Clara, opsteller bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1996.

De heer WILLEMS, Eric André, opsteller bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 2001.

Mevr. WOUTERS, Myriam Rachel Helene, opsteller bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 1999.

De heer YSEBAERT, Jean-Pierre Michel, buizenfitter-specialist bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1996.

Mevr. YSEBAERT, Lucie Marie Flora, opsteller bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1999.

De Zilveren Palmen in de Kroonorde worden toegekend aan : Mevrn. : DE REY, Lydia Alma, amanuensis bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2000.

DEPRE, Elvire Marie Madeleine, hoofdklerk bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2000.

VAN GRIMBERGEN, Jeannine, hoofdklerk bij de TMVW. Ranginneming : 8 april 2000. - De Bronzen Medaille in de Kroonorde wordt toegekend aan : Mevr. JACOBS, Catharina Victor Clara, schoonmaakster bij de TMVW. Ranginneming : 15 november 1999.

Zij nemen hun rang in de Orde in op de datum vermeld tegenover hun naam.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^