Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 : 1. wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : De heer DEMETS Norbert Jozef Maria directeur bij het provinciebestuur va(...) Ranginneming : 8 april 2001 2. worden

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid
numac
2006036953
pub.
19/12/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN VLAAMSE OVERHEID


Nationale Orden Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006022863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006003395 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende samenstelling van de afdeling « Financieringsbehoeften van de overheid » van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006003394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006022809 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overheveling van het personeel dat zijn werkzaamheden uitoefent binnen de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën naar de Pensioendienst voor de overheidssector type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de commissie van advies opgericht bij het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kenteken type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henego type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006015132 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende instemming met het derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk « Belgische Technische Coöperatie » sluiten : 1. wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : De heer DEMETS Norbert Jozef Maria (Tielt, 2 februari 1939) directeur bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 8 april 2001 2.worden benoemd tot de graad van Officier in de Kroonorde : De heer BORMANS Pierre Paul Alphonse Alfred (Elsene, 16 oktober 1943) arts bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2003 De heer PONSEELE Jozef Eugeen Marie (Gullegem, 1 juni 1944) gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur van Wevelgem Ranginneming : 8 april 2004 De heer VLIEGEN Henricus Josephus Maria (Zonhoven, 24 september 1943) gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur van Tongeren Ranginneming : 8 april 2003 3. Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Kroonorde : De heer BAUTERS Luc Emiel Julien (Eke, 16 december 1959) bestuurssecretaris-archeoloog bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 15 november 2001 De heer BENOIT Jozef Louis (Tongerlo, 26 augustus 1943) deskundige infrastructuur bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2003 De heer BERGHMAN Constant Frans Elisabeth (Opwijk, 22 september 1942) deskundige infrastructuur bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2002 Mevr.BOUDRY Vera Zulma Cornelia (Brussel, 31 maart 1962) gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur van Vilvoorde Ranginneming : 15 november 2001 De heer DE COENE Pascal Pierre Clémentine (Gent, 2 februari 1960) bestuurssecretaris-generalist bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 15 november 2000 De heer DE COSTER Raphaël Henri Hilaire Ghislain (Neerijse, 28 augustus 1944) gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur van Bertem Ranginneming : 15 november 1996 De heer DEBOCK Ernest, Louis, Désiré (Hasselt, 4 mei 1943) OCMW secretaris bij het OCMW-bestuur van Alken Ranginneming : 8 april 2003 De heer DELARBRE Josephus Henricus (Meerhout, 6 juli 1948) gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur van Meerhout Ranginneming : 8 april 1998 Mevr. DUJARDIN Magdalena Ida Victorine (Leuven, 17 oktober 1943) deskundige maatschappelijk assistente bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2003 De heer HEYTENS Paul Bernard (Menen, 11 juli 1948) bibliothecaris bij het gemeentebestuur van Wevelgem Ranginneming : 8 april 1998 De heer JAEKEN Boudewijn Antoon Frans (Bocholt, 2 november 1951) gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur van Bocholt Ranginneming : 8 april 2001 De heer MARTENS William Marie Marcel (Gent, 1 maart 1959) industrieel ingenieur bouwkunde bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 15 november 2001 Mevr. SECELLE Martine Melanie Juliana (Merendree, 15 januari 1959) diensthoofd bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 8 april 2001 Mevr. STEVENS Carine Maria Sylva Johanna (Sint-Amandsberg, 21 december 1959) diensthoofd bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 15 november 1999 De heer VAN DEN BRANDE André Frans (Berlaar, 9 juni 1950) gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur van Berlaar Ranginneming : 8 april 2000 De heer VAN DRIESSCHE Ignace Carlos Marie (Lokeren, 25 augustus 1959) bestuurssecretaris-cultuur bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 15 november 1999 De heer VERSCHOREN Jan Baptist (Tremelo, 25 oktober 1943) deskundige administratie bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2003 De heer WULLAERT Jacques Emile Angelus Marie (Ronse, 15 januari 1949) hoofdopvoeder bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 15 november 1998 § 4. De Gouden Palmen in de Kroonorde worden toegekend aan : De heer AVAU Daniël Alex (Kester, 14 november 1953) technisch medewerker bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2003 Mevr. BECUWE Annie Maria Coleta (Roeselare, 7 maart 1951) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2000 Mevr. BENOIT Marie-Christine Yvonne (Kortrijk, 6 juni 1952) vroedvrouw bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2002 De heer BIENSTMAN Alain Roger Honoré (Oostende, 27 oktober 1949) gegradueerde verpleger bij het OCMW-bestuur van Oostende Ranginneming : 8 april 1999 Mevr. BLINDEMAN Christiane (Oudegem, 7 februari 1949) medewerker bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 15 november 1998 De heer BOETS Jean-Pierre Guillaume (Tienen, 14 december 1953) technisch medewerker bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 15 november 2003 De heer BUYSE Johan Albert Maria (Wevelgem, 30 september 1954) diensthoofd technische afdelingen bij het gemeentebestuur van Wevelgem Ranginneming : 15 november 1996 De heer CALLEBERT Paul Lode Jan (Roeselare, 21 juni 1957) rusthuisdirecteur bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 1997 Mevr. COKELAERE Rita Valeria (Rumbeke, 14 maart 1947) administratief dienstchef bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. COUVREUR Jocelyne Cecile Josephine (Ieper, 20 juni 1942) gebrevetteerde verpleegster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2002 Mevr. DE BERGH Katia Gabriëlle Ida Irène (Roeselare, 27 september 1951) medisch secretaresse bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2001 De heer DE PAEPE André Marcel (Merelbeke, 3 juni 1950) drukker bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 15 november 2001 De heer DE SWERT Paul Louis Gustaaf (Werchter, 21 december 1953) bureauchef bij het gemeentebestuur van Rotselaar Ranginneming : 15 november 2003 De heer DELOBELLE Piet Jozef Maria (Roeselare, 6 augustus 1963) hoofdverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2003 De heer DEMESMAEKER Daniel Jean (Brussel, 12 april 1948) administratief medewerker bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2003 De heer DERUYTER Dirk José Cyriel (Menen, 2 juli 1955) rusthuisdirecteur bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. DEVADDERE Maria Wilhelmina Elisabeth Joanna (Turnhout, 25 juni 1952) jeugdherbergmoeder bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2003 Mevr. DIERCKENS Monique Elza (Tielt, 20 november 1947) verpleegster bij het gemeentebestuur van Oostende Ranginneming : 15 november 1997 De heer ENGELS Danny Raphaël (Roeselare, 12 februari 1959) hoofdmaatschappelijk werker bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2002 De heer GELAUDE Hendrik Roger (Tielt, 29 oktober 1950) diensthoofd bij het gemeentebestuur van Vilvoorde Ranginneming : 8 april 2000 De heer GOEDGEZELSCHAP Walter Marc Maria (Merchtem, 29 november 1955) secretaris bij het OCMW-bestuur van Lebbeke Ranginneming : 8 april 1999 Mevr. HAERDEN Marleen Petra Jeanine Hilde (Tongeren, 30 augustus 1963) bureauchef bij het gemeentebestuur van Tongeren Ranginneming : 8 april 2003 Mevr. HAGHEDOREN Martine Marie Andrée (Ieper, 9 september 1952) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2002 De heer HENNES Alfred (Rotselaar, 31 oktober 1952) administratief medewerker bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2002 De heer LAGAERT Luc Leon Marie (Gent, 3 mei 1949) medewerker bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 8 april 1999 De heer LUYTEN Marc Jules (Leuven, 12 augustus 1953) administratief medewerker bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2003 De heer MERTENS Christiaan Maurice Jozef Ghislain (Edingen, 19 maart 1953) administratief medewerker bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2002 Mevr. MOL Jeannine Marie Louise (Roeselare, 5 juni 1952) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2002 De heer PEETERS Théophile Joseph (Leuven, 31 augustus 1953) verantwoordelijke sectie burgerzaken bij het gemeentebestuur van Rotselaar Ranginneming : 8 april 2003 Mevr. POLLENTIER Annetta Arthur Marie (Oostende, 20 juni 1949) directrice rustoord bij het OCMW-bestuur van Oostende Ranginneming : 8 april 1999 De heer SCHOLLAERT Philippe Hector Leon (Gent, 7 november 1961) rusthuisdirecteur bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2001 Mevr. SEGERS Lea Joanna Ludovica (Hoogstraten, 18 augustus 1947) hoofdverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Brasschaat Ranginneming : 8 april 1997 De heer SMITS Bart Constant Irène (Mortsel, 22 januari 1958) gemeenteontvanger bij het gemeentebestuur van Boom Ranginneming : 15 november 2002 De heer UYTTENDAELE Christian Stéphane Maria (Gent, 30 juli 1950) medewerker bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 8 april 2000 Mevr. VAN DE WIELE Francine Celine Georgette (Gent, 17 mei 1950) medewerker bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 8 april 2000 Mevr. VAN GOIDSENHOVEN Anne Francisca René (Leuven, 5 mei 1960) deskundige maatschappelijk assistente bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2002 De heer VAN NIEUWENHUYZE Antoine Alphonse Colette (Gent, 5 september 1949) opvoeder bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 8 april 1999 De heer VANDEN BROECK August Jozef (Kaggevinne, 23 april 1953) technisch medewerker bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2003 De heer VANDENBERGH Willy Jean Marie Dominique (Ukkel, 29 januari 1953) technisch medewerker bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2002 De heer VANDENDRIESSCHE Johan Maurits Georges (Roeselare, 31 oktober 1952) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2002 Mevr. VANDENHENDE Christine Andrée Albertine Maria (Waregem, 30 januari 1952) kinesiste bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2001 De heer VANHAELEWYN Dany Christian (Ieper, 5 oktober 1954) directeur nursing 1e klasse bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1999 De heer VANWALLEGHEM Gerard Joseph (Wevelgem, 18 mei 1956) bureauchef bij het gemeentebestuur van Wevelgem Ranginneming : 15 november 1996 De heer VERRIJT Willy Ferdinand Joannes (Vilvoorde, 23 december 1953) tekenaar bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2003 De heer VERSCHAEVE Dirk Robert Achiel (Roeselare, 12 juni 1958) hoofdverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2003 De heer VERSCHUERE Geert Joseph (Kortrijk, 4 februari 1950) afdelingschef bij het gemeentebestuur van Wevelgem Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. VERSTRAETE Jossie Bertha (Roeselare, 2 maart 1948) econoom bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1997 De heer VERSTREPEN Robert Bernard Clement (Gelrode, 10 december 1950) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2000 De heer VEYS Jaak Remi Maurice (Kortrijk, 20 juli 1948) industrieel ingenieur bij het gemeentebestuur van Kuurne Ranginneming : 8 april 1998 De heer WAEYTENS Christiaan Arthur Antoine (Gent, 4 april 1950) tekenaar bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 15 november 1999 Mevr. WILIKENS Lisette Micheline Augusta (Dilbeek, 13 november 1952) administratief medewerker bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2002 De heer WILLEMS Roland Joseph Jean Theophile (Diest, 24 december 1953) administratief medewerker bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2003 5. De Zilveren Palmen in de Kroonorde worden toegekend aan : Mevr.ALLEMEERSCH Sabine Maria (Varsenare, 13 april 1963) bediende ziekenhuis en psychiatrie bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2003 Mevr. BERKEIN Annemie Georgette Alice (Roeselare, 23 juli 1955) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. BERKEIN Hilde Francine Lia (Roeselare, 23 juli 1955) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 De heer BLOEMEN Henri Jan Franciscus (Bree, 31 maart 1957) gemeenteontvanger bij het gemeentebestuur van Bocholt Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. BOGAERT Hilde Godelieve Maria (Roeselare, 20 februari 1960) gemeenteontvanger bij het gemeentebestuur van Rotselaar Ranginneming : 15 november 1999 De heer BOITEN Luc Marc Jos Albert (Hasselt, 29 juli 1964) sportmonitor bij het gemeentebestuur van Hasselt Ranginneming : 8 april 2004 Mevr. BOLLE Marianne Clara (Torhout, 23 juni 1962) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2002 Mevr. BOSSAERT Elza Jeannine Godelieve (Lommel, 23 februari 1951) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Hasselt Ranginneming : 8 april 2001 Mevr. BOSSUYT Claudine Chantal (Kortrijk, 11 januari 1961) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2000 De heer BUNTINX Leon Martin Noël Valentinus (Maaseik, 25 december 1950) algemeen bediende bij het gemeentebestuur van Genk Ranginneming : 15 november 2000 Mevr. CAPELLE Lena Magda (Roeselare, 13 augustus 1948) laborante bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 1998 Mevr. CAUWELIER Hilde Martha Emma (Zwevezele, 17 juli 1958) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 1998 Mevr. CLAEYS Magda Eliana Michiel (Stene, 18 september 1947) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 1997 De heer COENEN Guido Gustaaf Marie (Genk, 26 april 1952) bibliotheekassistent bij het gemeentebestuur van Genk Ranginneming : 8 april 2002 Mevr. CONINX Gerda Rosa Martha (Hasselt, 17 januari 1957) bestuurschef bij het gemeentebestuur van Hasselt Ranginneming : 15 november 2003 Mevr. CREUS Marcelline Cyrilla (Roeselare, 2 februari 1953) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2002 De heer DAMS Alfons Jozef (Lier, 14 november 1942) werkmeester bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 2002 De heer DE BRABANTER Andreas (Berlijn, 16 januari 1942) assistent bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2001 Mevr. DE BUCK Monique Georgette (Zwevezele, 20 april 1959) psychiatrisch verpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 1999 Mevr. DE SMEDT Daniella Maria Renée (Genk, 8 oktober 1947) algemeen bediende bij het gemeentebestuur van Genk Ranginneming : 8 april 1997 Mevr. DEGRYSE Gerda Yolande (Roeselare, 8 augustus 1951) verpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2001 Mevr. DENOO Katrien Maria Paulette (Roeselare, 15 januari 1962) ergotherapeute bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2001 De heer DEPOORTERE Hendrik Silveer Emiel (Roeselare, 22 september 1960) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2000 Mevr. DEPOORTERE Katharien Maria Alfonsina (Roeselare, 13 oktober 1958) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 1998 De heer DESCHACHT Roland Georges Lievin (Oostende, 22 juli 1946) administratief medewerker bij het OCMW-bestuur van Oostende Ranginneming : 15 november 1996 De heer DUMARTEAU Armand Honore (Holsbeek, 2 juni 1942) assistent bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2002 Mevr. FEYS Katelijn Christiane Valeria (Izegem, 5 oktober 1956) kinesiste bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 De heer FLORISOONE Patrick August Isidoor (Ieper, 17 maart 1962) gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur van Mesen Ranginneming : 15 november 2001 Mevr. GHESQUIERE Lutgarde Esperence Antoinette (Ardooie, 2 mei 1943) verpleegassistente bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2003 De heer GHEYSEN Robrecht Alberik Gilbert Maria (Gullegem, 11 september 1947) administratief medewerker bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2000 Mevr. GODDEERIS Martine Marie Christine Eugenie (Roeselare, 30 augustus 1957) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 1997 De heer HERIJGERS Lucien Godfried (Oostmalle, 28 februari 1951) diensthoofd bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 15 november 2000 De heer HERMANS Gerard Jozef Hubert (Hasselt, 19 oktober 1944) ploegbaas bij het gemeentebestuur van Hasselt Ranginneming : 8 april 2004 De heer HERMANS Jozef Joannes Cecile (Genk, 24 juli 1949) algemeen bediende bij het gemeentebestuur van Genk Ranginneming : 8 april 1999 Mevr. HESSENS Henriette Marie (Oostende, 5 mei 1950) verpleegster bij het gemeentebestuur van Oostende Ranginneming : 8 april 2000 De heer INGELBEEN Luc Alfons Jules (Roeselare, 27 augustus 1954) hoofd personeelsdienst bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. ISEBAERT Martine Fabiola Roza (Kortrijk, 15 december 1960) logopediste bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2000 Mevr. JANS Annie Julia Francisca (Diest, 28 juli 1948) maatschappelijk assistente bij het gemeentebestuur van Beringen Ranginneming : 8 april 1998 Mevr. KELCHTERMANS Maria Josephina Mathilde (Hasselt, 30 maart 1949) algemeen bediende bij het gemeentebestuur van Genk Ranginneming : 15 november 1998 Mevr. LAMBRECHT Brigitte (Zwevezele, 6 februari 1962) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2001 De heer LANSSENS René Charles (Oostende, 4 februari 1949) gebrevetteerde verpleger bij het OCMW-bestuur van Oostende Ranginneming : 15 november 1998 De heer LEMMENS Richard Jozef (Binkom, 23 maart 1943) assistent bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2002 Mevr. LIEVENS Wilfrieda Julia (Moorslede, 6 maart 1947) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. LOOTENS Christine Marguerite (Roeselare, 14 oktober 1950) administratief bediende bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2000 De heer LUCAS Hugo Stephanie Alfons (Merksem, 20 september 1940) technisch medewerker bij het gemeentebestuur van Brasschaat Ranginneming : 8 april 2000 Mevr. MONBALIU Linda Maria Gerarda (Brugge, 18 mei 1954) technisch ingenieur bij het gemeentebestuur van Oostende Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. NELIS Marcella Philomène Louis (Genk, 16 december 1952) algemeen bediende bij het gemeentebestuur van Genk Ranginneming : 15 november 2002 Mevr. NIJSSEN Maria Wilhelmina (Genk, 18 augustus 1946) algemeen bediende bij het gemeentebestuur van Genk Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. OOST Beatrijs Martha Marijke (Roeselare, 3 december 1953) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2003 De heer OYEN Daniel Marie Louis Leon (Hasselt, 1 april 1954) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Hasselt Ranginneming : 15 november 2003 Mevr. PAESMANS Hilda Leontine Maria (Zonhoven, 20 mei 1950) maatschappelijk assistente bij het gemeentebestuur van Beringen Ranginneming : 8 april 2000 Mevr. PEUMANS Hilde Anita Victorine Marguerite (Tongeren, 9 oktober 1963) stafmedewerker bij het gemeentebestuur van Genk Ranginneming : 8 april 2003 De heer POCKELE Jozef Lodewijk Hendrik (Wuustwezel, 17 oktober 1946) chef bouwvergunningen bij het gemeentebestuur van Brasschaat Ranginneming : 8 april 2001 Mevr. POLLENTIER Godelieve Maria (Torhout, 19 juli 1953) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. SCHIER Carine Maria (Ieper, 19 maart 1961) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2000 Mevr. SCHIETTECATTE Rita Maria Theresia (Lier, 1 juli 1948) administratief hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 15 november 1999 De heer SEGHERS Vincent Marcel Simone (Leerbeek, 31 augustus 1942) assistent bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2002 Mevr. SMEDTS Milly Malvina Désirée (Reet, 25 april 1961) stedenbouwkundige bij het gemeentebestuur van Boom Ranginneming : 8 april 2001 Mevr. STEEGMANS Mia Jeanine Hubertine (Hasselt, 31 mei 1954) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Hasselt Ranginneming : 8 april 2004 Mevr. TAES Maria Juliette Irma (Attenrode, 28 mei 1954) ergotherapeute bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 De heer TEN HAAF Jozef (Genk, 4 juni 1946) algemeen bediende bij het gemeentebestuur van Genk Ranginneming : 15 november 1996 De heer TORFS Ronald Jozef Maria (Lier, 2 oktober 1954) diensthoofd bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 2004 De heer UYTTENHOVE Cyriel Marcel (Ardooie, 22 maart 1946) administratief medewerker bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2000 Mevr. VAN AENRODE Elza Maria (Genk, 5 januari 1950) algemeen bediende bij het gemeentebestuur van Genk Ranginneming : 15 november 1999 Mevr. VAN DORPE Rita Vera Maria (Tielt, 21 november 1951) laborante bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2001 De heer VAN ENDE Lucas Gerard Palmyre (Oostham, 11 april 1952) toezichter bij het gemeentebestuur van Hasselt Ranginneming : 8 april 2002 De heer VAN HYFTE Johan Petrus Maria (Sleidinge, 21 augustus 1952) directeur bij het gemeentebestuur van Eeklo Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. VAN NESTE Lutgart Maria (Roeselare, 16 mei 1957) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 1997 Mevr. VAN OOST Doris Elza Alicia Maria (Oostende, 14 juni 1952) verpleegassistente bij het gemeentebestuur van Oostende Ranginneming : 8 april 2002 De heer VAN SCHAIJK Theodorus Willibrordus Ignatius (Theo) (Zolder, 4 februari 1957) hoofdmaatschappelijk assistent bij het OCMW-bestuur van Beringen Ranginneming : 15 november 1998 Mevr. VANASSCHE Ilse Renaat Octavie (Roeselare, 19 januari 1961) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2000 Mevr. VANDEKERCKHOVE Paulina Odilia Maria (Genk, 27 april 1952) algemeen bediende bij het gemeentebestuur van Genk Ranginneming : 8 april 2002 Mevr. VANDELANNOOTE Anna Maria (Menen, 8 oktober 1944) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 De heer VANDENBERGHE Vital Jerome François (Oostende, 20 april 1949) administratief medewerker bij het OCMW-bestuur van Oostende Ranginneming : 8 april 1999 Mevr. VANDENBUSSCHE Sabine Blanche Paula (Kortrijk, 12 november 1961) kinderverpleegster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2001 Mevr. VANDEVENNE Lindy Maria (Liedy) (Koersel, 17 april 1959) hoofdverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Beringen Ranginneming : 8 april 1999 De heer VANSPEYBROUCK Daniël Jozef (Torhout, 2 maart 1952) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2001 De heer VANTHOMME Jan Joris (Roeselare, 12 juni 1959) logopedist bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 1999 De heer VANVOORDEN Valère Roger (Stokrooie, 5 november 1957) hoofdtoezichter bij het gemeentebestuur van Hasselt Ranginneming : 15 november 2003 Mevr. VERBANCK Béatrice Annette Cécile Cornelia (Diksmuide, 17 april 1948) psychiatrisch verpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 1998 Mevr. VERHUIZEN Marie-Josée (Hasselt, 28 maart 1951) algemeen bediende bij het gemeentebestuur van Genk Ranginneming : 15 november 2000 Mevr. VERKINDERE Claudine Maria Bertha (Roeselare, 11 februari 1962) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2001 Mevr. VERKINDERE Kathleen Magdalena (Roeselare, 17 september 1962) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2002 Mevr. VERMANDER Mia Anne (Roeselare, 3 juli 1954) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 De heer VERMANDERE Philiep Henri (Roeselare, 24 januari 1963) kinesist bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2002 Mevr. VERMEERSCH Michella Rosa Marcella (Roeselare, 6 november 1946) kinderverzorgster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. VERMEERSCH Sonja Martha (Diksmuide, 6 mei 1952) administratief medewerker bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2002 Mevr. VERVAET Huberte Louise Rachelle (Genk, 20 augustus 1947) algemeen bediende bij het gemeentebestuur van Genk Ranginneming : 8 april 1997 Mevr. VILLEZ Marie Rose Monique Benedicta (Roeselare, 30 mei 1954) ziekenhuisverpleegkundige bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. WILLAERT Andrea Maria (Oostende, 27 januari 1945) gebrevetteerde verpleegster bij het OCMW-bestuur van Oostende Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. WYLIN Dalia Andrea (Roeselare, 1 februari 1953) administratief medewerker bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2002 § 6. De Gouden Medaille in de Kroonorde wordt toegekend aan : Mevr. AERTS Nicole Marguerite Hubert (Lier, 31 augustus 1950) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 2000 Mevr. BAELMANS Monica (Brasschaat, 3 december 1943) administratief assistent bij het gemeentebestuur van Brasschaat Ranginneming : 15 november 2003 Mevr. BERGS Vera Elisa (Hamont, 9 juni 1953) uitvoerend bediende bij het gemeentebestuur van Genk Ranginneming : 8 april 2003 De heer BIJNENS Jozef Constant (Genk, 23 februari 1952) bibliotheekbediende bij het gemeentebestuur van Genk Ranginneming : 15 november 2001 De heer BRANS Ivo Louis Trudo Rosa (Sint-Truiden, 14 augustus 1953) tekenaar bij het gemeentebestuur van Sint-Truiden Ranginneming : 8 april 2003 Mevr. CALLAERTS Maria Willem Elisa Cornelia (Lier, 10 mei 1950) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 2000 Mevr. CLAES Daniella Georgette (Hasselt, 12 mei 1958) maatschappelijk assistent/sociale dienst bij het OCMW-bestuur van Beringen Ranginneming : 8 april 1998 De heer COENEN Luc Constant Melania (Lier, 7 december 1962) archivaris bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 15 november 2002 De heer COOLS Philip Isidorus Louisa (Turnhout, 10 februari 1962) hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Brasschaat Ranginneming : 15 november 2001 De heer DE CUPERE Yvan (Leuven, 20 oktober 1956) coördinator milieu/infrastructuur bij het gemeentebestuur van Rotselaar Ranginneming : 8 april 1998 De heer DE FRE Rudi Suzanne Cyriel (Lokeren, 5 november 1953) werkleider bij het gemeentebestuur van Schoten Ranginneming : 8 april 2003 De heer DE RYCK Vincent Christiaan (Brasschaat, 4 september 1944) geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Brasschaat Ranginneming : 8 april 2004 Mevr. DECADT Jenny Anna (Roeselare, 23 augustus 1949) verpleegassistente bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 1999 Mevr. DEJAEGHERE Marie Paule (Wevelgem, 11 mei 1953) assistent-dienstleider bij het gemeentebestuur van Wevelgem Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. DELEU Godelieve Elza Maria (Roeselare, 10 december 1944) verpleegassistente bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. DEMUYNCK Christine Maria Emiliana (Roeselare, 10 augustus 1950) verpleegassistente bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2000 Mevr. DESCHOUWER Linda Joséphine Charlotte (Vilvoorde, 1 juli 1953) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Vilvoorde Ranginneming : 8 april 2003 Mevr. DESCHOUWER Linda Philippa Bernarda (Vilvoorde, 9 juli 1953) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Vilvoorde Ranginneming : 8 april 2003 De heer D'HUYVETTER Roeland Arsène August Jan (Schoten, 6 maart 1953) werkleider bij het gemeentebestuur van Schoten Ranginneming : 15 november 2002 Mevr. FANTON Cecile Julienne Lisette Marie (Hasselt, 11 september 1952) administratief assistent bij het gemeentebestuur van Hasselt Ranginneming : 15 november 2002 Mevr. FLOSSY Violette Clairette Odette (Neerlanden, 12 februari 1954) administratief assistent bij het gemeentebestuur van Hasselt Ranginneming : 15 november 2003 Mevr. FRANS Godelieve Irma Francine (Rumst, 27 juli 1952) assistent-dienstleider bij het gemeentebestuur van Boom Ranginneming : 8 april 2002 De heer GEERTS Marc Maria Frans (Turnhout, 14 juni 1953) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Turnhout Ranginneming : 8 april 2003 Mevr. GERITS Marina Anita (Koersel, 18 november 1961) boekhouder bij het OCMW-bestuur van Beringen Ranginneming : 15 november 2001 De heer GIJSELS August (Schilde, 8 juli 1938) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 1998 Mevr. GORISSEN Marie Jeanne Francine (Leut, 1 februari 1951) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Maasmechelen Ranginneming : 15 november 2000 Mevr. HAERENS Bernice Maria Michella (Roeselare, 18 mei 1953) sanitair helpster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2003 Mevr. HERREGODTS Greta Josephina Renée (Ukkel, 15 december 1953) kinderverzorgster bij het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw Ranginneming : 15 november 2003 Mevr. JUVIJNS Odette Elza Firmin Marie (Sint-Truiden, 26 september 1953) administratief medewerkster bij het gemeentebestuur van Sint-Truiden Ranginneming : 8 april 2003 Mevr. LAMMERTYN Rita Maria (Ardooie, 2 november 1949) verpleegassistente bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 1999 Mevr. LENAERTS Monique Anna Adriana (Brasschaat, 19 oktober 1960) administratief hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Brasschaat Ranginneming : 8 april 2000 De heer LEYSSENS Eddy Louis (Heusden, 1 september 1954) ploegbaas bij het gemeentebestuur van Hasselt Ranginneming : 8 april 2004 Mevr. MIN Solange Euphrasia Gustaaf (Lier, 8 september 1952) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 2002 Mevr. NEYENS Josette Celina Andrea Ghislena (Genk, 13 maart 1955) hoofd sociale dienst bij het gemeentebestuur van Diepenbeek Ranginneming : 15 november 1996 De heer PAUWELS Richard Frans Maria (Borgerhout, 31 januari 1953) technisch medewerker bij het gemeentebestuur van Brasschaat Ranginneming : 15 november 2002 De heer PEETERS François Martin (Hasselt, 20 mei 1952) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Maasmechelen Ranginneming : 8 april 2002 Mevr. ROOBAERT Ingrid Irène Josée (Halle, 19 juni 1963) assistent-dienstleider bij het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw Ranginneming : 8 april 2003 Mevr. SENTE Christel Marie Godelieve (Hasselt, 13 september 1961) bibliothecaresse bij het gemeentebestuur van Tessenderlo Ranginneming : 8 april 2002 De heer SIJBERS Willy Aldegonda Urbanus (Genk, 12 december 1953) industrieel ingenieur bij het gemeentebestuur van Bocholt Ranginneming : 15 november 1996 De heer STIPPELMANS Daniel Maurice Hortense (Sint-Truiden, 16 december 1953) administratief medewerkster bij het gemeentebestuur van Sint-Truiden Ranginneming : 15 november 2003 De heer THEEUWS Robert Paul Jan (Lier, 12 december 1948) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 15 november 1998 Mevr. TIELENS Gerda Germaine Raymonde Cornélie (Scherpenheuvel, 2 februari 1951) maatschappelijk assistent bij het gemeentebestuur van Diepenbeek Ranginneming : 15 november 2000 Mevr. VAN DEN BERGH Magdalena Simona Hendrika (Duffel, 2 mei 1957) assistent-dienstleider bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 1997 De heer VAN DEN BROECK André Marie Louis (Duffel, 18 januari 1948) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 2001 Mevr. VAN DEN EYNDE Blanca Maria (Kessel, 14 december 1946) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. VAN DER AUWERA Carina (Mechelen, 13 november 1958) administratief functionaris bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 1998 Mevr. VAN DYCK Rita Joanna August (Lier, 21 november 1956) administratief hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 2001 De heer VAN LOOY Constantinus Franciscus (Kessel, 21 maart 1945) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 15 november 1996 De heer VAN REETH Bart Alfred Magda (Wevelgem, 14 juli 1955) assistent-dienstleider bij het gemeentebestuur van Wevelgem Ranginneming : 15 november 1997 De heer VANBEKBERGEN Johan Paul Lambert (Genk, 4 november 1951) bibliotheekbediende bij het gemeentebestuur van Genk Ranginneming : 8 april 2001 Mevr. VANCALBERGH Mia Agnes (Roeselare, 16 januari 1953) verpleegassistente psychiatrie bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2002 Mevr. VANDEN BUSSCHE Odetta Maria (Gits, 13 maart 1943) bejaardenhelpster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2002 De heer VANDENDYCK Robert Denis Marie Cornelius (Tongeren, 3 augustus 1953) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Tongeren Ranginneming : 8 april 2003 De heer VANDERHALLEN Eddy Marie Joseph (Opgrimbie, 15 juni 1952) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Maasmechelen Ranginneming : 8 april 2002 De heer VANGEFFELEN Johan Joseph Ghislain (Sint-Truiden, 4 november 1961) stedenbouwkundige bij het gemeentebestuur van Sint-Truiden Ranginneming : 8 april 2002 De heer VERHEYEN Julien Elisabeth (Lier, 14 april 1947) preventie-adviseur bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 15 november 1998 De heer VRANKEN André Hubert (Mechelen-aan-de-Maas, 1 september 1952) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Maasmechelen Ranginneming : 8 april 2002 Mevr. WENS Maria Lucia Francisca Cornelia (Oud-Turnhout, 16 september 1953) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Turnhout Ranginneming : 8 april 2003 De heer WOUTERS Raymond Rosa Louis (Lier, 6 september 1949) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 1999 7. De Zilveren Medaille in de Kroonorde wordt toegekend aan : De heer ADAMS Luc Patrick (Kortrijk, 25 juni 1955) administratief hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Kuurne Ranginneming : 15 november 1996 Mevr.ARNOETS Anne Marie Ghislaine (Leuven, 15 maart 1954) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Rotselaar Ranginneming : 15 november 2003 Mevr. BERNOLET Katrien Thérèse Joseph Marie (Kortrijk, 18 oktober 1962) administratief hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Kuurne Ranginneming : 8 april 2002 De heer BOES Joseph Louis Irène (Mechelen-Bovelingen, 23 september 1962) adjunct-controleur van werken bij het gemeentebestuur van Heers Ranginneming : 8 april 2002 De heer BOURGEOIS Dirk Pieter Elisa (Izegem, 7 september 1952) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Ingelmunster Ranginneming : 8 april 2002 Mevr. BRADT Nicole Idonie (Huise, 30 augustus 1949) assistent bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 8 april 1999 De heer BROOTHAERS Freddy Theophiel Hortantia (Rumst, 11 februari 1947) gemeentearbeider bij het gemeentebestuur van Boom Ranginneming : 15 november 1996 De heer COOLS Hans Clement Francis (Mol, 8 juni 1963) deskundige jeugd/sport/cultuur bij het gemeentebestuur van Retie Ranginneming : 8 april 2003 De heer CRABBE Robert Elisabeth Madeleine Felicien (Leuven, 8 januari 1953) assistent bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2002 Mevr. DE COCK Denise Gabrielle Philomène (Diest, 24 november 1953) assistent bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2003 De heer DE RIJCK Jozef (Asse, 19 december 1952) assistent bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2002 Mevr. DE RIJCK Lisette Caroline Bernadette (Leuven, 1 mei 1952) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Rotselaar Ranginneming : 8 april 2002 De heer DE WINDT Jackie Julien Camilla (Zelzate, 20 november 1950) wachter - geschoold werkman bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 15 november 2000 Mevr. D'HOOGHE Francine Godelieve (Roeselare, 16 januari 1943) arbeidster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2002 De heer ESSERS Marcel René Jacques (Ellikom, 12 oktober 1941) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Bocholt Ranginneming : 8 april 2001 Mevr. GEOFFROY Nicole Annie Ghislaine (Lommel, 29 maart 1957) bestuurschef bij het gemeentebestuur van Hasselt Ranginneming : 15 november 2003 Mevr. GODEFRIDI Gerda Gabrielle (Tienen, 9 oktober 1953) opsteller bij het gemeentebestuur van Bierbeek Ranginneming : 8 april 2003 De heer GOETHALS Jean Pierre Albert (Kortrijk, 4 april 1950) technisch medewerker bij het gemeentebestuur van Kuurne Ranginneming : 15 november 1999 Mevr. LEEMPOELS Paula Maria Mathilda (Rotselaar, 5 mei 1944) onderbureauchef bij het gemeentebestuur van Rotselaar Ranginneming : 15 november 1996 De heer LEJON Emiel Clementina (Willebroek, 27 mei 1950) bode-autovoerder bij het gemeentebestuur van Boom Ranginneming : 8 april 2000 De heer LEMMENS Jozef (Tienen, 14 juni 1953) technisch hoofdassistent bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2003 De heer PEETERS Petrus Valentinus (Puurs, 29 november 1941) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Boom Ranginneming : 15 november 2001 Mevr. PYPE Gina Gerda Maria (Roeselare, 5 december 1961) bibliothecaris bij het gemeentebestuur van Staden Ranginneming : 15 november 2001 Mevr. SCHOLLAERT Marie-Claire Virginie Roger (Eeklo, 2 februari 1949) administratief assistente bij het gemeentebestuur van Eeklo Ranginneming : 15 november 1998 De heer SEVERYNS Ronald August (Mechelen, 29 maart 1945) redder bij het gemeentebestuur van Eeklo Ranginneming : 15 november 1996 De heer SMEYERS Paul Charles (Tienen, 3 augustus 1953) assistent bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2003 De heer SNEYDERS Antoon Gaston Joseph (Hoeleden, 14 april 1952) assistent bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2002 Mevr. SPITTAEL Ingrid Maria Julia (Eeklo, 8 maart 1950) administratief assistente bij het gemeentebestuur van Eeklo Ranginneming : 15 november 1999 Mevr. VALCKENAERS Godelieve Josepha (Leuven, 18 september 1952) assistent bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2002 Mevr. VAN CLEYNENBREUGEL Maria Marcel Elza (Leuven, 2 december 1953) assistent bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2003 De heer VAN DEN BROECK Werner (Lier, 28 april 1963) stedebouwkundig ambtenaar bij het gemeentebestuur van Berlaar Ranginneming : 8 april 2004 De heer VAN DYCK Marc Achille Marie (Schaarbeek, 16 januari 1953) assistent bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2002 Mevr. VAN ERUM Maria Joanna Francisca (Bocholt, 2 mei 1949) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Bocholt Ranginneming : 8 april 1999 De heer VAN HAUWENIS Edmond (Willebroek, 27 augustus 1950) ploegbaas bij het gemeentebestuur van Boom Ranginneming : 8 april 2000 De heer VAN HOYE Paul Emiel Germaine Maria (Eeklo, 9 oktober 1948) administratief assistent bij het gemeentebestuur van Eeklo Ranginneming : 8 april 1998 Mevr. VAN PACHTERBEKE Martha Leonie Adolf (Eksaarde, 11 februari 1950) assistent - onthaal bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 15 november 1999 De heer VERHAEGHE Fernand Emiel Julien (Brugge, 10 augustus 1944) redder bij het gemeentebestuur van Eeklo Ranginneming : 15 november 1996 De heer VERMEERSCH Gereon Daniel (Diksmuide, 12 augustus 1961) milieu- en groendeskundige bij het gemeentebestuur van Staden Ranginneming : 8 april 2001 De heer VERSCHUERE Patrick (Izegem, 15 augustus 1957) diensthoofd administratie ocmw bij het gemeentebestuur van Ingelmunster Ranginneming : 15 november 2001 Mevr. WINKELMANS Marcella Irène Josephine (Lier, 20 juli 1950) administratief assistent bij het gemeentebestuur van Boom Ranginneming : 8 april 2000 8. De Bronzen Medaille in de Kroonorde wordt toegekend aan : De heer CUYPERS Jean Marie Louis Elise (Lier, 23 maart 1952) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 15 november 2001 De heer DE BACKER Pierre Jozef Pelagia (Lier, 7 juni 1952) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 2002 De heer DE DECKER Eduard Maria (Duffel, 30 augustus 1950) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 2000 Mevr.DE LEEUW Anita (Gooik, 12 maart 1952) beambte bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2001 Mevr. DE TROY Maria Louisa Catharina (Asse, 18 december 1952) beambte bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2002 Mevr. EVERS Angeline Alida Augusta (Tildonk, 9 oktober 1953) beambte bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2003 De heer GERITS Franciscus Maria (Lier, 19 september 1950) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 2000 De heer MONDELAERS Marcel August Celina (Lier, 4 september 1947) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 1997 De heer ONSIA Rudolf (Emblem, 11 juli 1952) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 2002 De heer OP DE BEECK Marc Ludovic Elisabeth (Lier, 8 januari 1945) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. REYNDERS Paula Alfonsine Rita (Zolder, 23 augustus 1952) gezinshelpster bij het gemeentebestuur van Beringen Ranginneming : 8 april 2002 De heer SCHROYENS Eddy Louis (Vilvoorde, 27 oktober 1951) geschoold werkman bij het gemeentebestuur van Vilvoorde Ranginneming : 8 april 2001 De heer SLUYTS Jozef Jan Anna Pierre (Lier, 11 maart 1946) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 15 november 1996 De heer STRUYF Felix Anna Maria (Lier, 26 januari 1949) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 15 november 1998 Mevr. THIJSENS Lisette Camilla (Pamel, 6 maart 1952) beambte bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2001 De heer VAN DER WEYEN Frans Desiré Anna (Lier, 19 oktober 1950) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 2000 Zij nemen hun rang in de Orde in op de datum vermeld tegenover hun naam.

Bevorderingen, benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006022863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006003395 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende samenstelling van de afdeling « Financieringsbehoeften van de overheid » van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006003394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006022809 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overheveling van het personeel dat zijn werkzaamheden uitoefent binnen de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën naar de Pensioendienst voor de overheidssector type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de commissie van advies opgericht bij het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kenteken type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henego type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006015132 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende instemming met het derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk « Belgische Technische Coöperatie » sluiten : 1. wordt bevorderd tot de graad van Officier in de Orde van Leopold II : De heer GODDAERT Fernand Adelin (Deurne, 26 april 1939) diensthoofd personeel bij het OCMW-bestuur van Oostende Ranginneming : 15 november 2000, als houder van deze nieuwe onderscheiding 2.worden benoemd tot de graad van Officier in de Orde van Leopold II : Mevr. CALLEBAUT Myriam Laure Franz Joseph (Dendermonde, 19 januari 1952) bestuurssecretaris-architect bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2001 De heer COECK Roland Etienne Egied (Duffel, 4 februari 1944) gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur van Boom Ranginneming : 15 november 2003 De heer DE BUCK Frans Jozef (Gent, 6 februari 1950) bestuurssecretaris - generalist bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 15 november 2001 Mevr. DEBOEL Marie Christine Augusta Julienne (Gent, 23 mei 1949) groepsverantwoordelijke bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 15 november 2000 De heer DECOENE Eddy Etienne (Roeselare, 14 april 1948) directeur ziekenhuis bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 1998 De heer LARIDON Lucas Cyriel Gérard (Izegem, 11 februari 1940) geneesheer specialist bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1999 De heer MERTENS André Jan Maria (Wiekevorst, 10 augustus 1949) bestuurssecretaris bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 1999 De heer PAUWELS Christophe Reine Marie Louis Gaspar (Ichtegem, 15 april 1943) geneesheer specialist bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2003 De heer ROMMEL Joseph Gerard Alfons Maria (Roeselare, 22 september 1940) geneesheer specialist bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2000 De heer TAECKE Richard Oscar Henri (Vilvoorde, 23 april 1943) diensthoofd maatschappelijk werk bij het OCMW-bestuur van Oostende Ranginneming : 8 april 2003 De heer VAN DEN HOUTE Guido Benoit Maria (Ninove, 8 oktober 1952) bestuurssecretaris bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2002 De heer VANDEVELDE Jacques Camiel Remi (Waregem, 2 november 1950) industrieel ingenieur bouwkunde bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 8 april 2000 De heer VANHOUTTE Marc Georges Joseph (Kortrijk, 3 januari 1950) industrieel ingenieur bouwkunde bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 15 november 1999 3. worden benoemd tot de graad van Ridder in de Orde van Leopold II : De heer ALLEWAERT Jan Leon Denis André (Ieper, 6 februari 1957) geneesheer specialist bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2001 De heer BAEKELANDT Marc André Oscar (Kortrijk, 25 mei 1962) geneesheer specialist bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2002 De heer DANNEELS Lode Maurits Jozef Corneel (Ieper, 26 mei 1960) geneesheer specialist bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2001 Mevr.DE RIDDER Janine Jozef Maria (Antwerpen, 4 juni 1952) deskundige administratie bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2002 De heer DE WANDELEER Léon Jozef (Asse, 18 oktober 1942) technisch medewerker bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2002 De heer DEBOEUF Hendrik Maurits Martin (Tielt, 21 augustus 1952) hoofdlaborant bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2002 De heer DECKERS Augustijn Martha Aloïs (Sint-Niklaas, 15 januari 1953) bestuurssecretaris bij het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas Ranginneming : 15 november 2002 Mevr. DESCHEEMAEKER Geertje Simon Roberta (Soest (Duitsland), 23 oktober 1960) bibliothecaris bij het gemeentebestuur van Genk Ranginneming : 8 april 2000 Mevr. DEWULF Karine Gabrielle Renée Zoe (Elisabethstad (Congo), 8 oktober 1959) adjunct-apotheker bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 1999 De heer DIEPENDAELE Jan Maria Leo (Zottegem, 16 september 1949) hoofdmedewerker bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 15 november 2002 De heer FORCEVILLE Erwin Maria Hendrik (Antwerpen, 13 januari 1951) afdelingshoofd bij het gemeentebestuur van Boom Ranginneming : 8 april 2002 De heer FRANSSENS Florent (Merksem, 12 augustus 1952) bibliothecaris bij het gemeentebestuur van Boom Ranginneming : 8 april 2002 De heer GILLE Leopold Stephanus Paul (Meerbeek, 3 mei 1942) administratief medewerker bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2002 De heer HASPESLAGH Marc Cyriel Marie (Zwevezele, 15 januari 1955) geneesheer specialist bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 De heer JONCKHEERE Peter Alfons Martin (Nieuwpoort, 3 mei 1960) psycholoog bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2000 De heer KNOP Pierre Henri Jean (Brussel, 5 juli 1942) administratief medewerker bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2002 De heer LEMMENS Dany Maurice Marc (Kamina (Congo), 13 februari 1955) ontvanger bij het OCMW-bestuur van Beringen Ranginneming : 8 april 1997 De heer MEURRENS Jean Baptiste Ghislain (Holsbeek, 30 november 1943) technisch medewerker bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2003 De heer NOTREDAME Hendrik Gustaaf Camiel (Ieper, 18 november 1952) laborant bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 15 november 2002 Mevr. NUYTS Marina Adeline Charlotte (Diest, 15 augustus 1952) deskundige administratie bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2002 De heer PEERE Charles Leon Louis (East Molesy (Gr. Brittanië), 5 januari 1941) kinesist bij het gemeentebestuur van Oostende Ranginneming : 15 november 2000 Mevr. UVYN Liliane Lucienne (Schelderode, 10 november 1950) hoofdmedewerker bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 15 november 2000 De heer VAN HOEGAARDEN Jaak Louis (Loonbeek, 22 februari 1943) technisch medewerker bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2002 Mevr. VAN SCHOORISSE Magdalena Maria (Ronse, 24 april 1949) gegradueerde in de psychologie bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 8 april 1999 Mevr. VAN SLYCKEN Christiane (Lokeren, 27 februari 1949) hoofdmedewerker bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 15 november 2000 De heer VANDYCKE Willy (Eernegem, 28 juni 1950) hoofdverpleger bij het OCMW-bestuur van Oostende Ranginneming : 8 april 2000 De heer VERHAMME Lieven Piet Hendrik (Roeselare, 30 december 1961) geneesheer specialist bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2002 De heer VROMAN Jean-Pierre Henri Adriaan (Ingelmunster, 10 mei 1951) gemeenteontvanger bij het gemeentebestuur van Ingelmunster Ranginneming : 15 november 2001 De heer WIELS José Valère Marie (Gent, 31 december 1944) gemeenteontvanger bij het gemeentebestuur van Laarne Ranginneming : 15 november 1996 De heer WOSTYN Lieven Arthur Firmin Gabriel (Tielt, 31 januari 1957) geneesheer specialist bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 De heer WYSEURE Jean Pierre Victor Camiel (Roeselare, 13 maart 1944) bureauchef bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 4. de Gouden Medaille in de Orde van Leopold II wordt toegekend aan : De heer ADRIAENSSENS Ludovicus Franciscus Elisabeth (Brasschaat, 8 augustus 1945) geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Brasschaat Ranginneming : 15 november 1996 De heer ARNOUTS Mathieu Henri (Brasschaat, 17 januari 1945) geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Brasschaat Ranginneming : 8 april 2000 De heer BERGEZ Martin Richard (Deinze, 16 juli 1946) ploegverantwoordelijke bij het gemeentebestuur van Deinze Ranginneming : 15 november 1996 De heer BULENS Lucien Louis Jeanne (Grimbergen, 18 oktober 1946) kok bij het gemeentebestuur van Grimbergen Ranginneming : 15 november 1996 De heer CALLENS Ronny Daniël (Ingelmunster, 19 december 1951) administratief hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Ingelmunster Ranginneming : 15 november 2001 De heer COOPMAN Lucien (Izegem, 18 juni 1941) werkopzichter bij het gemeentebestuur van Ingelmunster Ranginneming : 15 november 2001 Mevr.COPPENS Irène Albertina Renée (Sint-Katharina-Lombeek, 17 maart 1942) beambte bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2001 De heer CORNAND Eduard Roger (Antwerpen, 31 mei 1946) geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Brasschaat Ranginneming : 8 april 1999 Mevr. CORNELIS Rita Maria Alfonsina (Waarschoot, 2 februari 1951) administratief medewerkster bij het gemeentebestuur van Eeklo Ranginneming : 15 november 2000 Mevr. CREEMERS Jacqueline Catharina (Hamont, 1 juni 1963) diensthoofd bij het gemeentebestuur van Maaseik Ranginneming : 8 april 2003 De heer DAEMS Emiel Josephine (Lier, 8 december 1946) ploegbaas bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. DE BAETS Martine Diane Jules (Eeklo, 9 mei 1955) verantwoordelijke burger- en sociale zaken bij het gemeentebestuur van Eeklo Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. DE CROP Christine Lutgarde Gabriël (Eeklo, 31 december 1952) administratief medewerkster bij het gemeentebestuur van Eeklo Ranginneming : 15 november 2002 De heer DE KESEL Eddy Eric Marcel (Brasschaat, 5 november 1947) geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Brasschaat Ranginneming : 8 april 1997 Mevr. DE LAUNOIJ Francine Raymonde Ernestine Nelly (Elsene, 30 augustus 1943) redder bij het gemeentebestuur van Eeklo Ranginneming : 8 april 2003 Mevr. DE LEENER Jeanne Clementina Maria (Ternat, 13 juli 1943) beambte bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2003 De heer DE RUIJTERE Raphael François (Brasschaat, 23 september 1945) geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Brasschaat Ranginneming : 8 april 2000 Mevr. DEWAELE Anette Blanche Maria (Petegem-aan-de-Leie, 24 juli 1948) verantwoordelijke schoonmaak (technisch assistent) bij het gemeentebestuur van Deinze Ranginneming : 8 april 1998 De heer DU RANG Rachel Celestine Josephine (Sint-Katarina-Lombeek, 5 april 1942) beambte bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2001 De heer GOETSCHALCKX Marc Joseph Jan (Brasschaat, 4 november 1953) geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Brasschaat Ranginneming : 8 april 2003 Mevr. GOIJENS Mariette (Bocholt, 19 juli 1951) hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Bocholt Ranginneming : 8 april 2001 Mevr. GYSENS Marie José (Dilbeek, 14 april 1942) beambte bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2002 Mevr. HAEGEMAN Monique Marie Kamiel (Eeklo, 2 augustus 1956) dienstchef secretarie bij het gemeentebestuur van Eeklo Ranginneming : 15 november 1996 De heer HELLEMANS Hugo Alfons François (Lier, 7 november 1951) ploegbaas bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 2001 De heer HELMHOUT René Gerard (Antwerpen, 5 juni 1949) geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Brasschaat Ranginneming : 15 november 2000 Mevr. HEYDE Martine Martha Cyriel (Waarschoot, 7 februari 1956) verantwoordelijke dienst personeelszaken bij het gemeentebestuur van Eeklo Ranginneming : 8 april 2002 De heer HEYERICK Etienne Alfons (Deinze, 10 december 1942) zwembadmeester bij het gemeentebestuur van Deinze Ranginneming : 15 november 1996 De heer HEYERICK Lucien Jozef Cyriel (Deinze, 31 juli 1943) ploegverantwoordelijke bij het gemeentebestuur van Deinze Ranginneming : 15 november 1996 De heer HEYMANS Paul Henri Sigismond (Leut, 26 november 1951) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Maasmechelen Ranginneming : 15 november 2001 De heer HUYBRECHTS Paul Jozef (Turnhout, 7 mei 1960) hoofd sociale dienst bij het OCMW-bestuur van Oud-Turnhout Ranginneming : 8 april 2000 Mevr. KEPPENS Lutgarde Rita Rosalie Josepha (Lebbeke, 13 oktober 1945) kokkin bij het OCMW-bestuur van Lebbeke Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. KEPPENS Marie Louise Pauline (Lebbeke, 29 september 1943) kokkin bij het OCMW-bestuur van Lebbeke Ranginneming : 15 november 1996 De heer LAMBERT Patrick Geeraard Antoine (Eeklo, 21 mei 1951) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Eeklo Ranginneming : 8 april 2001 De heer LENAERTS Victor Henri Lizette (Hasselt, 28 september 1943) geschoold werkman bij het gemeentebestuur van Vilvoorde Ranginneming : 8 april 2003 De heer LOUAGIE Georges Germain (Blankenberge, 26 november 1947) technisch assistent (redder) bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 15 november 1997 Mevr. LOUWET Christiane Emma Francine (Koersel, 11 september 1953) chef-kokkin bij het gemeentebestuur van Beringen Ranginneming : 8 april 2003 Mevr. MATTHEEUSSEN Marie-Christine Antoine Wilhelmina (Brasschaat, 18 november 1952) administratief assistent bij het gemeentebestuur van Brasschaat Ranginneming : 15 november 2002 Mevr. MEERT Clementina (Sint-Katarina-Lombeek, 18 mei 1943) beambte bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2003 De heer MICHIELS Hugo Ludovic Florent (Lier, 22 augustus 1944) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 15 november 1996 De heer MICHIELS Lucien Gustaaf Lodewijk (Lier, 15 augustus 1947) conciërge-suppoost bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 1997 Mevr. NAEGELS Marleen Louisette Alfons (Reet, 22 februari 1960) sportfunctionaris bij het gemeentebestuur van Boom Ranginneming : 15 november 1999 Mevr. NOE Marie-Rose (Kumtich, 18 april 1942) beambte bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2002 Mevr. OLAERTS Godelieve Irma Josphine (Lieve) (Genk, 9 december 1956) maatschappelijk assistent bij het gemeentebestuur van Diepenbeek Ranginneming : 15 november 1996 De heer PEERLYNCK François (Denderleeuw, 8 oktober 1943) beambte bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2003 Mevr. PUTZEYS Rita Maria Willem (Antwerpen, 1 april 1951) geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Brasschaat Ranginneming : 15 november 2000 De heer RAES Fredericus Jozef (Brasschaat, 14 september 1947) geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Brasschaat Ranginneming : 8 april 2003 De heer RUYFFELAERE Joseph Kamiel (Antwerpen, 27 december 1952) geschoold werkman bij het gemeentebestuur van Schoten Ranginneming : 15 november 2002 De heer SCHOENMAKERS François Jeanette (Lier, 20 juli 1943) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 2003 De heer SCHROYEN Marcel Marie Leon Willy (Maaseik, 4 april 1963) systeembeheerder bij het gemeentebestuur van Maaseik Ranginneming : 15 november 2002 De heer STAS Ivan Victor Guillaume (Sint-Truiden, 7 februari 1950) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Sint-Truiden Ranginneming : 15 november 2002 De heer STROOBANTS Marcel Louis (Waanrode, 29 januari 1942) beambte bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2001 Mevr. STRUYF Christel Rosa Jan (Boom, 20 januari 1962) hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Boom Ranginneming : 15 november 2001 Mevr. THEUNS Selma Caroline Francine (Kalmthout, 5 juli 1951) geschoold arbeider bij het gemeentebestuur van Brasschaat Ranginneming : 8 april 2001 Mevr. VAN ACKER Godelieve Stefanie (Eeklo, 12 juli 1952) administratief medewerkster bij het gemeentebestuur van Eeklo Ranginneming : 8 april 2002 Mevr. VAN CAMMEREN Betty Frans Adolfine (Wilrijk, 5 november 1950) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Boom Ranginneming : 8 april 2000 De heer VAN CAPELLEN Roger Henri Antoine (Grimbergen, 4 oktober 1942) geschoold werkman bij het gemeentebestuur van Vilvoorde Ranginneming : 8 april 2002 De heer VAN COTTHEM Robert Pierre (Waarloos, 30 mei 1949) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 1999 Mevr. VAN DOREN Victoire Francine (Leuven, 22 augustus 1942) beambte bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2002 De heer VAN LAERHOVEN Hugo Frans (Leuven, 30 december 1951) werkopzichter bij het gemeentebestuur van Vilvoorde Ranginneming : 15 november 2001 De heer VAN UFFELEN Lucas Julius Elisa (Borgerhout, 11 augustus 1952) geschoold arbeider (redder) bij het gemeentebestuur van Brasschaat Ranginneming : 8 april 2002 Mevr. VAN VLODROP Ingeborg Josephina Gerarda Cornelia (Schoten, 17 november 1952) administratief assistent bij het gemeentebestuur van Schoten Ranginneming : 15 november 2002 De heer VANNESTE Géry Karel Julien (Meulebeke, 29 april 1948) hoofd maatschappelijk werker OCMW bij het gemeentebestuur van Ingelmunster Ranginneming : 15 november 2001 Mevr. VIERENDEEL Nelly Maria Louise (Herne, 22 januari 1943) beambte bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2002 De heer VINCK Leon (Antwerpen, 27 november 1949) administratief medewerker bij het gemeentebestuur van Boom Ranginneming : 15 november 1999 Mevr. VOS Nadine Maria Françine (Rotselaar, 27 juli 1953) hoofdmedewerker bij het gemeentebestuur van Rotselaar Ranginneming : 8 april 2003 5. de Zilveren Medaille in de Orde van Leopold II wordt toegekend aan : De heer ALBERGHS Johny Maria Jozef (Hasselt, 19 februari 1954) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Hasselt Ranginneming : 15 november 2003 Mevr.CEULEMANS Jeanne Jozef Anna Willy (Lier, 18 november 1942) technisch beambte (schoonmaak) bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 15 november 2002 De heer CLAESEN Guillaume Hubert Joseph (Hasselt, 28 augustus 1954) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Hasselt Ranginneming : 8 april 2004 De heer DANNEELS André Daniël (Zomergem, 14 oktober 1944) technisch assistent wegen bij het gemeentebestuur van Zomergem Ranginneming : 15 november 1996 De heer DEJONCKHEERE Bertrand Emiel Joseph (Roeselare, 10 maart 1948) geschoold arbeider bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1997 De heer HENDRIX Georges Jan (Maaseik, 21 juni 1950) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Bocholt Ranginneming : 8 april 2000 Mevr. HERMANS Francisca Germania Alfonsina (Koersel, 16 februari 1938) onderhoudspersoneelslid bij het gemeentebestuur van Beringen Ranginneming : 15 november 1997 Mevr. MADDENS Godelieva Camilla (Roeselare, 2 september 1945) gasthuishelpster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 De heer MILIS Leo Willy Alfons (Lier, 16 juli 1952) ploegbaas bij het gemeentebestuur van Berlaar Ranginneming : 8 april 2002 De heer VAN HOUTVEN Alfons Aloysius (Lier, 7 december 1940) technisch beambte (terreinbewaker) bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 15 november 2000 De heer VAN MAELE Jozef Angela Walter Maria (Roeselaere, 31 januari 1951) telefonist bij het OCMW-bestuur van Roeselaere Ranginneming : 15 november 2000 De heer VANGOMPEL Jacobus Joseph (Bocholt, 25 maart 1947) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Bocholt Ranginneming : 15 november 1996 6. de Bronzen Medaille in de Orde van Leopold II wordt toegekend aan : Mevr.ALGOET Marie Theresia Camilla (Roeselare, 9 augustus 1949) arbeidster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 1999 Mevr. BAERT Marie José Elisa (Roeselare, 24 november 1952) arbeidster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 2002 Mevr. BASTIAENS Elza Philomena (Lier, 16 april 1953) technisch beambte (schoonmaak) bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 2003 Mevr. BASTIAENS Lisette Simonne (Lier, 19 januari 1949) technisch beambte (schoonmaak) bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 15 november 1998 Mevr. BERTELOOT Maria Theresia (Marie Therese) (Roeselare, 22 juli 1946) arbeidster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1999 Mevr. BODDIN Maria Alida Paul (Roeselare, 28 januari 1950) arbeidster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1999 De heer BURSENS Roland Frans Louisa (Reet, 27 mei 1952) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Boom Ranginneming : 8 april 2002 De heer CLAES Hugo Joseph (Lier, 1 februari 1945) technisch beambte (huisbewaarder) bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 15 november 1996 De heer DE COCK Georges Suzanne (Reet, 30 december 1951) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Boom Ranginneming : 15 november 2001 De heer DE HASPE Guy Germain Georges (Oudenaarde, 14 maart 1950) arbeider bij het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem Ranginneming : 8 april 2001 Mevr. DECOSTERE Odila Hendrika (Roeselare, 8 oktober 1946) arbeidster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. DEGUFFROY Rita Maria Magdalena (Roeselare, 15 augustus 1946) arbeidster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. DEMEULENAERE Magda Jeannine (Roeselare, 14 juli 1950) arbeidster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2000 Mevr. DEVLOO Magda Maria (Beveren, 8 juli 1946) arbeidster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 De heer ELSEN Louis (Leuven, 13 december 1947) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Rotselaar Ranginneming : 8 april 2000 Mevr. MOLENBERGHS Monique Philomena Francine (Leuven, 24 maart 1951) schoonmaakster bij het gemeentebestuur van Rotselaar Ranginneming : 15 november 2002 Mevr. PARMENTIER Helena Maria (Roeselare, 22 juni 1948) arbeidster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 1998 Mevr. SALEMBIER Sonja Rose Marie (Roeselare, 3 november 1953) arbeidster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2003 Mevr. SAMYN Rosa Godelieva (Roeselare, 29 maart 1944) arbeidster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. SCHIETGAT Nicole Maria Cyrilla (Izegem, 7 februari 1949) arbeidster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1998 Mevr. SINNAEVE Ria Anna Maria (Roeselare, 5 september 1953) arbeidster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2003 De heer SMET Cyriel Livien (Bornem, 15 februari 1952) technisch assistent bij het gemeentebestuur van Boom Ranginneming : 15 november 2001 Mevr. STALLAERT Nicole (Baasrode, 7 juli 1950) medewerker onderhoud bij het OCMW-bestuur van Lebbeke Ranginneming : 8 april 2000 Mevr. STEEGMANS Elza Magdalena Paula (Hasselt, 3 juli 1943) rustoordhulp bij het gemeentebestuur van Diepenbeek Ranginneming : 15 november 1996 De heer TORFS Julien Louis (Nijlen, 3 augustus 1947) onthaalbediende bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 8 april 1997 De heer VAN DER JONCKHEYD Constant Albert (Brasschaat, 10 januari 1950) hulparbeider bij het gemeentebestuur van Brasschaat Ranginneming : 15 november 1999 Mevr. VAN WEYENBERGH Julienne Louise (Merchtem, 3 februari 1952) medewerker onderhoud bij het OCMW-bestuur van Lebbeke Ranginneming : 15 november 2001 Mevr. VANDENBROUCKE Maria Silvia (Roeselare, 17 mei 1952) arbeidster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2002 Mevr. VANDENHENDE Liliane Lydia (Antwerpen, 7 oktober 1945) technisch beambte bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. VANDEPOELE Noëlla Julia (Handzame, 18 juli 1943) arbeidster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 Mevr. VERMANDER Christa Maria Magdalena (Roeselare, 6 mei 1949) arbeidster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 1999 Mevr. VERSTRAETE Linda Rosa (Roeselare, 7 november 1952) arbeidster bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2002 De heer VORSSELMANS François Cornelia (Brasschaat, 8 maart 1946) hulparbeider bij het gemeentebestuur van Brasschaat Ranginneming : 8 april 2001 De heer WILLEMS Freddy Frans Emma (Terhagen, 5 april 1946) technisch beambte bij het gemeentebestuur van Boom Ranginneming : 8 april 1998 Mevr. WYNANTS Magda Louisa (Lier, 25 maart 1946) technisch beambte (schoonmaak) bij het gemeentebestuur van Lier Ranginneming : 15 november 1999 Zij nemen hun rang in de Orde in op de datum vermeld tegenover hun naam.

Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006022863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006003395 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende samenstelling van de afdeling « Financieringsbehoeften van de overheid » van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006003394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006022809 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overheveling van het personeel dat zijn werkzaamheden uitoefent binnen de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën naar de Pensioendienst voor de overheidssector type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de commissie van advies opgericht bij het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kenteken type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henego type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006015132 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende instemming met het derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk « Belgische Technische Coöperatie » sluiten : 1. wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heer MERLIER Jacques Antoine Pascal (Kortrijk, 9 april 1939) bestuursdirecteur bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen Ranginneming : 8 april 1999 Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.2. worden benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : De heer LANCKMANS Roger Joseph (Gaasbeek, 25 juni 1942) bestuurssecretaris bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2002 De heer MARTENS Raoul Henri Marie (Hasselt, 12 november 1943) diensthoofd bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 8 april 2003 De heer PALFLIET Louis Maria Cornelis (Tienen, 4 februari 1952) diensthoofd land- en tuinbouw bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2001 De heer PARTOUS Guido Pieter (Sint-Genesius-Rode, 7 april 1942) psycholoog bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2001 De heer TOLLET Jozef Wivina Nicolas (Leuven, 5 december 1943) diensthoofd bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2003 Ridder VAN DEN HOVE D'ERTSENRYCK Norbert Edouard Simon Marie Ghislain (Turnhout, 26 maart 1942) bestuurssecretaris architect bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant Ranginneming : 15 november 2001 Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.3. worden benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde : De heer CARDOEN Lieven Maria Theresia Francis (Roeselare, 31 mei 1953) geneesheer specialist bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 2003 De heer GODDYN Jan Maria Joseph (Gits, 29 april 1947) psycholoog bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 8 april 1997 De heer HOSTYN Norbert August Joseph (Oostende, 19 december 1951) conservator bij het gemeentebestuur van Oostende Ranginneming : 15 november 2001 De heer LOGGHE Noël Henri (Koekelare, 4 januari 1946) specialist geneesheer bij het OCMW-bestuur van Roeselare Ranginneming : 15 november 1996 De heer ROGIERS Marcel (Kalken, 17 november 1941) gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur van Laarne Ranginneming : 15 november 2001 Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. Zij nemen hun rang in de Orde in op de datum vermeld tegenover hun naam.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^