Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 maart 2007

Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6385 van 21 januari 2007 wordt luitenant-kolonel militair administrateur ****. **** benoemd op 26 juni 2007 in de graad van **** ****

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2007007041
pub.
28/03/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - **** tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren **** koninklijk besluit ****. 6385 van 21 januari 2007 wordt luitenant-kolonel militair administrateur ****. **** benoemd op 26 juni 2007 in de graad van kolonel militair administrateur in het korps van de infanterie van de landmacht.

**** koninklijk besluit ****. 6386 van 21 januari 2007 : **** aangesteld kolonel ****. **** benoemd op 26 juni 2007 tot de graad van kolonel in het korps van de **** van de landmacht. **** luitenant-kolonel ****. **** benoemd op 26 juni 2007 tot de graad van kolonel in het korps van de **** van de landmacht. **** luitenant-kolonel **** ****. **** benoemd op 26 juni 2007 tot de graad van kolonel **** in het korps van de **** van de landmacht. **** luitenant-kolonel militair administrateur ****. **** **** benoemd op 26 juni 2007 tot de graad van kolonel militair administrateur in het korps van de **** van de landmacht.

**** koninklijk besluit ****. 6387 van 21 januari 2007 wordt luitenant-kolonel ****. **** benoemd op 26 juni 2007 tot de graad van kolonel in het korps van de logistiek van de landmacht.

**** koninklijk besluit ****. 6388 van 21 januari 2007 wordt luitenant-kolonel van het vliegwezen **** ****. **** benoemd op 26 juni 2007 tot de graad van kolonel van het vliegwezen **** in het korps van het niet-varend personeel van de luchtmacht.

**** koninklijk besluit ****. 6389 van 21 januari 2007 wordt luitenant-kolonel **** ****. **** benoemd op 26 juni 2007 tot de graad van kolonel **** in het medisch ondersteunend korps van de medische dienst.

**** koninklijk besluit ****. 6390 van 21 januari 2007 wordt major vlieger **** ****. **** benoemd op 26 juni 2007 tot de graad van luitenant-kolonel vlieger **** in het korps van het varend personeel van de luchtmacht.

**** koninklijk besluit ****. 6391 van 21 januari 2007 wordt geneesheer- majoor ****. **** benoemd op 26 juni 2007 tot de graad van geneesheer-luitenant-kolonel in het medisch technisch korps van de medische dienst.

**** koninklijk besluit ****. 6392 van 21 januari 2007 wordt kapitein-commandant ****. **** benoemd op 26 juni 2007 tot de graad van majoor in het korps van de infanterie van de landmacht.

**** koninklijk besluit ****. 6393 van 21 januari 2007 worden kapiteins-commandanten ****. ****, ****. **** (Ordonnansofficier van de ****), ****. **** (Ordonnansofficier van **** ****), en ****. **** benoemd op 26 juni 2007 tot de graad van majoor in het korps van de **** van de landmacht.

**** koninklijk besluit ****. 6394 van 21 januari 2007 worden kapiteins-commandanten ****. **** en ****. **** **** benoemd op 26 juni 2007 tot de graad van majoor in het korps van de artillerie van de landmacht.

**** koninklijk besluit ****. 6395 van 21 januari 2007 wordt kapitein-commandant ****. **** (Ordonnansofficier van **** ****) benoemd op 26 juni 2007 tot de graad van majoor in het korps van de logistiek van de landmacht.

**** koninklijk besluit ****. 6396 van 21 januari 2007 worden de kapiteins-commandanten van het vliegwezen ****. **** **** en ****. **** benoemd op 26 juni 2007 tot de graad van majoor van het vliegwezen in het korps van het niet-varend personeel van de luchtmacht.

**** koninklijk besluit ****. 6397 van 21 januari 2007 : **** luitenant-ter-zee eerste klasse vlieger ****. **** benoemd op 26 juni 2007 tot de graad van **** vlieger in het korps van de **** van de marine. **** luitenant-ter-zee eerste klasse ****. **** **** (Ordonnansofficier van **** ****) benoemd op 26 juni 2007 tot de graad van **** in het korps van de **** van de marine.

**** koninklijk besluit ****. 6398 van 21 januari 2007 wordt kapitein-commandant ****. **** benoemd op 26 juni 2007 tot de graad van majoor in het medisch ondersteunend korps van de medische dienst.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^