Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 februari 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Carrière Hoofdbestuur. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 januari 2007 wordt de heer Eric Bogaert, met ingang van 1 augustus 2006, benoemd tot de graad van adviseur, klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buiten Bij ko

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2007015008
pub.
19/02/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière Hoofdbestuur. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 januari 2007 wordt de heer Eric Bogaert, met ingang van 1 augustus 2006, benoemd tot de graad van adviseur, klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het Frans taalkader.

Bij koninklijk besluit van 21 januari 2007 wordt de heer Wouter Boucique, met ingang van 1 augustus 2006, benoemd tot de graad van adviseur, klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 21 januari 2007 wordt de her Patrick Brusten, met ingang an 1 augustus 2006, benoemd tot de graad van adviseur, klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het Frans taalkader.

Bij koninlijk besluit van 21 januari 2007 wordt de heer Luc Corbeels, met ingang van 1 augustus 2006, benoemd tot de graad van adviseur, klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het Frans taalkader.

Bij koninklijk besluit van 21 januari 2007 wordt Mevr. Nadine Dusepulchre, met ingang van 1 augustus 2006, benoemd tot de graad van adviseur, klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het Frans taalkader.

Bij koninklijk besluit van 21 januari 2007 wordt de heer Michel Fourman, met ingang van 1 augustus 2006, benoemd tot de graad van adviseur, klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het Frans taalkader.

Bij koninklijk besluit van 21 januari 2007 wordt Mevr. Théodora Gentzis, met ingang van 1 augustus 2006, benoemd tot de graad van adviseur, klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het Frans taalkader.

Bij koninklijk besluit van 21 januari 2007 wordt de heer Alexis Goldman, met ingang van 1 augustus 2006, benoemd tot de graad van adviseur, klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking op het Frans taalkader.

Bij koninklijk besluit van 21 januari 2007 wordt de heer Jean Huynen, met ingang van 1 augustus 2006, benoemd tot de graad van adviseur, klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Buitelandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het Frans taalkader.

Bij koninklijk besluit van 21 januari 2007 wordt Mevr. Kathleen Joppen, met ingang van 1 augustus 2006, benoemd tot de graad van adviseur, klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitelandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 21 januari 2007 wordt Mevr. Carinne Pochet, met ingang van 1 augustus 2006, benoemd tot de graad van adviseur, klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het Frans taalkader.

Bij koninklijk besluit van 21 januari 2007 wordt Mevr. Monica Thomanne, met ingang van 1 augustus 2006, benoemd tot de graad van adviseur, klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitelandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het Frans taalkader.

Overeenkomstig de gecoôrdineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^