Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 januari 2007

Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 december 2006, wordt Mevr. Scheepmans, Mieke, met ingang van 1 maart 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdien Aan bel

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2007022016
pub.
25/01/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 december 2006, wordt Mevr. Scheepmans, Mieke, met ingang van 1 maart 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

Aan belanghebbende wordt de vakrichting « Algemeen Beheer » toegewezen met ingang van 1 maart 2006.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^