Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 april 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 wordt de Gouden Medaille der Kroonorde verleend aan het hierna vermelde personeelslid van het dienstverleningscentrum voor mentaal gehandicapten Blijdorp te Buggenhout : Zij neemt

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid
numac
2007035503
pub.
06/04/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN VLAAMSE OVERHEID


Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006203946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, de akkoorden voor de werkgelegenheid en type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006203840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006203895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de regelgeving va type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 25/01/2007 numac 2006203832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd in het Pa type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006203947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds, in uitvoering type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006203834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, ter verlenging type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006203836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, houdende verlenging van de collectieve arbei sluiten wordt de Gouden Medaille der Kroonorde verleend aan het hierna vermelde personeelslid van het dienstverleningscentrum voor mentaal gehandicapten Blijdorp te Buggenhout : - Mevr. PEELEMAN, Amanda (geboren op 28 maart 1946, Baasrode), onderhoudspersoneel (15 november 2005).

Zij neemt haar rang in de Orde in op de datum vermeld tegenover haar naam.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^