Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 mei 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 16 april 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, Bij hetzelfd

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022237
pub.
07/05/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 16 april 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag verleend uit haar functies van plaatsvervangend lid van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, aan Mevr. Morren, G. Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Peltier, A., benoemd tot plaatsvervangend lid van genoemd comité, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. Morren, G., wier mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^