Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 november 2008 wordt de heer Vandenbreeden, J., benoemd in de hoedanigheid van Bij h

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022657
pub.
12/12/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 november 2008 wordt de heer Vandenbreeden, J., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordiger van de representatieve beroepsorganisatie van de kinesitherapeuten, vanaf 30 september 2008.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Vermeeren, L., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij voornoemd Comité, ter vervanging van de heer Larock, Ph., als vertegenwoordiger van de representatieve organisatie van de kinesitherapeuten, vanaf de dag van deze bekendmaking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^