Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 november 20 Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022658
pub.
12/12/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 november 2008 wordt de heer Bruynooghe, P., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid van de Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordiger van de representatieve beroepsorganisatie van de kinesitherapeuten, vanaf 30 september 2008.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Despiegelaere, D., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid, ter vervanging van de heer Gruwez, F., en worden de heren Gruwez, F., en Struzik, A., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, ter vervanging van respectievelijk de heren Despiegelaere, D. en Uylenbroeck, Th., bij voornoemde Commissie, als vertegenwoordigers van de representatieve organisatie van de kinesitherapeuten, vanaf de dag van deze bekendmaking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^