Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor orthopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 novembe Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022659
pub.
15/12/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor orthopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 november 2008, wordt eervol ontslag uit zijn functies van lid van de Erkenningsraad voor orthopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer Britz, M., plaatsvervangend lid, vanaf de dag van deze bekendmaking.

Bij hetzelfde besluit, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 januari 2009, in de hoedanigheid van leden van voornoemde Raad, de mandaten van : de heren Beeckmans, J., Coenen, L. en Kestelijn, F., in hoedanigheid van werkende leden en de heren Deschoolmeester, E. en Vansteenwegen, K., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van orthopedisten; de heer Tielens, A., in de hoedanigheid van werkend lid en de heer Zegers, P., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, aangewezen door de Minister die de Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Doison, P., benoemd bij voornoemde Raad, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van orthopedisten, ter vervanging van de heer Britz, M., vanaf de dag van deze bekendmaking en dit voor een termijn verstrijkend op 31 december 2014.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^