Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 november 2008, dat in we Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022661
pub.
29/12/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 november 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer Dupont, A., werkend lid en aan de heer De Greve, J., plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemde commissie als vertegenwoordigers van een Belgische universiteit : - de heer De Greve, J., in de hoedanigheid van werkend lid, ter vervanging van de heer Dupont, A, wiens mandaat hij zal voleindigen; - de heer Dupont, A., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van de heer De Greve, J., wiens mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^