Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 september 2009

Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, sector des registratie en domeinen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 juni 2009, worden de hierna vermelde ambtenaren van de Administratie van de belas Nom

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003317
pub.
07/09/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, sector des registratie en domeinen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009003246 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 22/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de nadere regels voor het inschrijven van niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen sluiten, worden de hierna vermelde ambtenaren van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, sector der registratie en domeinen, benoemd op 1 juli 2009 in een betrekking waaraan de titel van gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur of voorzitter van een aankoopcomité (klasse A3) is verbonden, in de standplaats vermeld naast hun naam in kolom nr. 3 :

Nom et initiales des prénoms Naam en beginletters der voornamen

Titre actuel Huidige titel

Résidence Standplaats

1

2

3

KINET, J.-F.C.M.G. Directeur d'administration fiscale auprès du comité d'acquisition à Namur

Comité d'acquisition à Namur

Directeur bij een fiscaal bestuur bij het aankoopcomité te Namen

Aankoopcomité te Namen

MAHIEU, G.J.M.J

Directeur d'administration fiscale auprès du comité d'acquisition à Bruges

Comité d'acquisition à Anvers

Directeur bij een fiscaal bestuur bij het aankoopcomité te Brugge

Aankoopcomité te Antwerpen

BRANT, R.W.M. Inspecteur principal d'administration fiscale - chef de service auprès du comité d'acquisition à Anvers

Comité d'acquisition à Malines

Eerstaanwezend inspecteur-dienstchef bij een fiscaal bestuur bij het aankoopcomité te Antwerpen

Aankoopcomité te Mechelen

DE JONGHE, M.M.F.M.J. Directeur d'administration fiscale auprès du comité d'acquisition à Anvers

Direction régionale à Malines

Directeur bij een fiscaal bestuur bij het aankoopcomité te Antwerpen

Gewestelijke directie te Mechelen

GRILLET, J.R.M. Directeur d'administration fiscale auprès du comité d'acquisition à Courtrai

Comité d'acquisition à Courtrai

Directeur bij een fiscaal bestuur bij het aankoopcomité te Kortrijk

Aankoopcomité te Kortrijk

DEPAEPE, R.O.M. Inspecteur principal d'administration fiscale - chef de service auprès du comité d'acquisition à Courtrai

Comité d'acquisition à Gand I

Eerstaanwezend inspecteur-dienstchef bij een fiscaal bestuur bij het aankoopcomité te Kortrijk

Aankoopcomité te Gent I

VAN DER PERRE, P.J. Inspecteur principal d'administration fiscale - chef de service auprès du comité d'acquisition à Gand I

Comité d'acquisition à Gand II

Eerstaanwezend inspecteur-dienstchef bij een fiscaal bestuur bij het aankoopcomité te Gent I

Aankoopcomité te Gent II

NECKEBROUCK, K.A. Directeur d'administration fiscale auprès du comité d'acquisition à Gand II

Direction régionale à Gand

Directeur bij een fiscaal bestuur bij het aankoopcomité te Gent II

Gewestelijke directie te Gent

SPELIER, M.C.G. Inspecteur principal d'administration fiscale - chef de service auprès du comité d'acquisition à Gand II

Direction régionale à Bruges

Eerstaanwezend inspecteur-dienstchef bij een fiscaal bestuur bij het aankoopcomité te Gent II

Gewestelijke directie te Brugge

VANDER BORGHT, A.J. Directeur d'administration fiscale auprès du comité d'acquisition à Neufchâteau

Comité d'acquisition à Neufchâteau

Directeur bij een fiscaal bestuur bij het aankoopcomité te Neufchâteau

Aankoopcomité te Neufchâteau

BOLCKMANS, C.J.R. Inspecteur principal d'administration fiscale - chef de service auprès du comité d'acquisition à Anvers

Comité d'acquisition à Hasselt

Eerstaanwezend inspecteur-dienstchef bij een fiscaal bestuur bij het aankoopcomité te Antwerpen

Aankoopcomité te Hasselt

WALRAVENS, L.E.P. Inspecteur principal d'administration fiscale - chef de service auprès du comité d'acquisition à Gand II

Direction régionale de Hasselt

Eerstaanwezend inspecteur-dienstchef bij een fiscaal bestuur bij het aankoopcomité te Gent II

Gewestelijke directie te Hasselt

DE MOL, P.A.F.J. Directeur d'administration fiscale auprès de la direction régionale de l'enregistrement à Bruxelles

Direction régionale de Bruxelles

Directeur bij een fiscaal bestuur bij de gewestelijke directie van de registratie te Brussel

Gewestelijke directie te Brussel

SMETS, D.E.V.J. Directeur d'administration fiscale auprès du comité d'acquisition à Bruxelles I

Comité d'acquisition à Bruxelles I

Directeur bij een fiscaal bestuur bij het aankoopcomité te Brussel I

Aankoopcomité te Brussel I

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^