Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 september 2009

Administratie van het Kadaster. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 juni 2009, worden de hierna vermelde ambtenaren van de Administratie van het kadaster, benoemd op 1 juli 2009 in de betrekking waaraan de titel van gewestelijk directeur Nom

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003318
pub.
07/09/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van het Kadaster. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 juni 2009, worden de hierna vermelde ambtenaren van de Administratie van het kadaster, benoemd op 1 juli 2009 in de betrekking waaraan de titel van gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur (klasse A3) is verbonden, in de standplaats vermeld naast hun naam in kolom nr. 3 :

Nom et initiales des prénoms Naam en beginletters der voornamen

Titre actuel Huidige titel

Résidence Standplaats

1

2

3

DETIENNE, A.J. Directeur d'administration fiscale à la Direction de Liège

Direction régionale du Hainaut

Directeur bij een fiscaal bestuur te Luik

Gewestelijke directie Henegouwen

MONTEYNE, J.H. Directeur d'administration fiscale Flandre occidentale

Direction régionale Flandre occidentale

Directeur bij een fiscaal bestuur West-Vlaanderen

Gewestelijke directie West-Vlaanderen

VAN LANCKER, M.C.R. Directeur d'administration fiscale Flandre orientale

Direction régionale Flandre orientale

Directeur bij een fiscaal bestuur Oost-Vlaanderen

Gewestelijke directie Oost-Vlaanderen

LIEBENS, M.F.J. Directeur d'administration fiscale à la Direction des Grands Levers et Plans Généraux

Direction régionale de Namur

Directeur bij een fiscaal bestuur van de Dienst Grote Opmetingen en Algemene Plans

Gewestelijke directie te Namen

BOSSUYT, G.J.P. Directeur d'administration fiscale à la Direction des Grands Levers et Plans Généraux

Direction des Grands Levers et Plans Généraux

Directeur bij een fiscaal bestuur van de Dienst Grote Opmetingen en Algemene Plans

Dienst Grote Opmetingen en Algemene Plans

LESTRATE, J-L.M.G.G. Directeur d'administration fiscale à la Direction de Luxembourg

Direction régionale du Luxembourg

Directeur bij een fiscaal bestuur te Luxemburg

Gewestelijke directie te Luxemburg

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^