Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 september 2009

Administratie der douane en accijnzen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 juni 2009 worden de hierna vermelde ambtenaar van de Administratie der douane en accijnzen benoemd op 1 juli 2009 in de betrekking vermeld naast hun naam in kolom Nom

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003320
pub.
07/09/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie der douane en accijnzen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 juni 2009 worden de hierna vermelde ambtenaar van de Administratie der douane en accijnzen benoemd op 1 juli 2009 in de betrekking vermeld naast hun naam in kolom nr. 3 waaraan de titel van Gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur (klasse A3) is verbonden :

Nom et initiales des prénoms Naam en beginletters der voornamen

Titre actuel Huidige titel

Résidence Standplaats

1

2

3

VAN GOETHEM, A.F. Directeur d'administration fiscale

Direction régionale des douanes et accises à Hasselt

Directeur bij een fiscaal bestuur

Gewestelijke directie der douane en accijnzen te Hasselt

VAN OVERMEEREN, M.G.G. Directeur d'administration fiscale

Direction régionale des douanes et accises à Gand

Directeur bij een fiscaal bestuur

Gewestelijke directie der douane en accijnzen te Gent

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^